Sobota 26 września 2020
imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Aktualności

Nagrody dla Nauczycieli w Dzień Edukacji Narodowej

paź.
17

W Dzień Edukacji Narodowej przypadający na 14 października Burmistrz Jolanta Urbanik wręczyła nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla wyróżniających się nauczycieli z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze. W uroczystościach uczestniczyli: Burmistrz Gminy Jedlicze, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Radny Rady Miejskiej Roman Kopeć, Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie Elżbieta Biernacka, dyrektor ZEASiP Marek Świdrak oraz dyrektorzy szkół.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

paź.
17

Gmina Jedlicze we wrześniu 2019 r. zdeklarowała chęć przystąpienia do współpracy z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Warszawie przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Jedlicze zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów klas 7 i 8, po których uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże skutecznych działań profilaktycznych.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.

paź.
17

Gmina Jedlicze podpisała porozumienie na realizację zadania pn.: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r. Dysponentem środków jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Moderówce na następujące zadania: a. Dodatkowe godziny zajęć indywidualnych z uczniem romskim rozwijających umiejętności mówienia i pisania w języku polskim – dofinansowanie w wysokości 3.384,00 zł. b. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce w ramach integracji dzieci romskich i polskich – dofinansowanie w wysokości 900,00 zł. c. Zakup pomocy dydaktycznych i książek potrzebnych na zajęcia indywidualne z uczniem romskim Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 600,00 zł. d. Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 800,00 zł.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze

paź.
16

We wrześniu 2019 roku rozpoczęły się pierwsze bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze”. W dniach 21,26,27 września oraz 3 i 4 października 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Jedliczu, odbyły się szkolenie z dwóch modułów tematycznych: „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Tworzę własną stronę internetową (blog)”. W powyższych modułach brało udział 24 osoby. Każdy uczestnik, pod okiem instruktora, na własnym stanowisku komputerowym, nabył nowe umiejętności oraz poszerzył swoją wiedzę. Na wszystkich czekały materiały szkoleniowe: notesy, długopisy, teczki i pendrive. W przerwie kawowej serwowany był słodki poczęstunek.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

paź.
15

Gmina Jedlicze w ramach złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 2019 roku z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych od Ministra Edukacji Narodowej otrzymała kwotę 75.000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na doposażenie klasopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

paź.
15

Gmina Jedlicze w październiku 2019 r. rozpoczęła realizację II tury Programu Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ” dofinansowywanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program ten ma na celu przeprowadzenie zajęć sportowych nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na obiektach Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie. W pierwszej turze tj. od marca do maja 2019r. w programie wzięło udział 135 dzieci podzielonych na 9 grup ćwiczebnych, natomiast od października do listopada 2019r. zorganizowano zajęcia dla 45 uczniów tj. 3 grup ćwiczebnych. Program realizowany jest przez Gminę Jedlicze od 2018 r. Całkowity koszt zadania w 2018r. wyniósł 31.870,18 zł w tym 10.900,00 zł dofinansowano z MSiT, natomiast w 2019r. całkowity koszt zadania zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł, w tym 18.000,00 zł dofinansowanie z MSiT.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem zdobyło grant w wysokości 15 000 zł

paź.
14

Z radością informujemy, że Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem zdobyło grant w wysokości 15 000 zł z ogólnopolskiego programu „Moje miejsce na Ziemi” - Fundacji ORLEN „Dar Serca”. Podczas finałowej gali, która odbyła się w zabytkowym budynku Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach dnia 9 października br. pamiątkowy dyplom z rąk Prezesa PKN Orlen Południe Daniela Obajtka oraz Prezesa Fundacji Orlen Katarzyny Różyckiej odebrała Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Długiem Ewa Michniewska oraz członkini Koła i autorka wniosku  Agnieszka Bobrowska.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności