Czwartek 9 lipca 2020
imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Aktualności

Człowiek najlepszą inwestycją - wiedzą o tym nawet przedszkolaki

lt.
08

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu realizuje projekt pt. „Rozszerzenie oferty Samorządowego Przedszkola w Jedliczu – inwestujemy w przyszłość dzieci!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Przedszkoli Filialnych: w Jaszczwi, Potoku i Żarnowcu. W ramach realizowanego projektu dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych w czasie pracy przedszkola tj.: zajęciach z języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

3 Trasy narciarstwa biegowego w Jedliczu

lt.
05

Zima w końcu dopisała i znakomite warunki śniegowe pozwoliły na
przygotowanie 3 tras biegowych o różnym stopniu trudności, zarówno do uprawiana stylu klasycznego oraz stylu dowolnego. Należy zwrócić uwagę że jeszcze nigdy nie było aż trzech tras do uprawiania narciarstwa biegowego w Jedliczu. Warunki śniegowe które były w ostatnich latach nie pozwalały na przygotowanie tylu tras jednocześnie.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Nowy system poboru podatków

lt.
04

Od dnia 01.01.2010 uległ zmianie system poboru podatków w związku z tym otwieramy specjalny dział na naszej stronie gdzie znajdą państwo wszystkie niezbędne informacje.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
04

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuję

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 02 lutego – 23 lutego 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 2 w Jedliczu.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ogłoszenie

lt.
03

Ogłasza się zapisy dzieci 3-4-5-6 - letnich do

Samorządowego Przedszkola w Jedliczu

na rok szkolny 2010/2011

Zapisu można dokonać w terminie od 15 lutego - 15 marca 2010 r. w placówkach przedszkolnych w miejscowościach Jedlicze, Jaszczew, Potok, Żarnowiec w godzinach od 7.00 – 15.00.

Szczegółowych informacji udziela p. Jolanta Krygowska dyrektor przedszkola pod numerem tel. 013-43-84-420.
 

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
02

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuje

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 02 lutego – 23 lutego 2010 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do sprzedaży przetargowej.

Wykaz obejmuje działkę o nr ewid. 338/3 o pow. 0,10 ha położoną w Dobieszynie.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
02

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

i n f o r m u j ę

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 27 stycznia – 17 lutego 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 16 znajdującej się w budynku wielorodzinnym przy ul. Tokarskich 28 w Jedliczu.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności