Sobota 23 marca 2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Aktualności

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – edycja 2019

paź.
19

Gmina Jedlicze złożyła w dniu 17 października 2018 r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zajęć sportowych nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku 2019.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do zadania, zajęcia nauki pływania rozpoczną się 1 marca 2019 r. i będą trwać do 30 maja 2019 r., w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie na 2 obiektach: przy ul. Sportowej 8 i przy ul. Wojska Polskiego 45a. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych w naszej Gminie, to jest: w Jedliczu, Jaszczwi, Potoku, Moderówce, Długiem, Dobieszynie, Piotrówce wraz z Podniebylem oraz Żarnowcu. Program obejmie łącznie 180 uczniów klas I-III, podzielonych na 12 grup ćwiczebnych, z których każda liczyć będzie maksymalnie 15 osób.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

90 lat OSP Chlebna

paź.
19

W niedzielę 14 października  br. strażacy z OSP Chlebna obchodzili wspaniały jubileusz 90-lecia swojego istnienia. W spotkaniu oprócz gospodarzy, wzięły udział delegacje jednostek OSP działających na terenie gminy Jedlicze. Historię jednostki, której towarzyszyła wystawa starych zdjęć przedstawił druh Józef Bożek. Gratulacje druhom z Chlebnej na ręce prezesa  Wojciecha Orlika składali przedstawiciele samorządów oraz władz resortowych. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały przepyszny posiłek, dla zgromadzonych gości. O program artystyczny zadbała kapela podwórkowa, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Jesienne Biegi Niepodległościowe

paź.
17

W ubiegłą sobotę (13.10.2018 r.) w Jedlickim Parku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu zorganizował VI Edycję Jesiennych Biegów Przełajowych wpisaną w szereg imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości w Gminie Jedlicze. Zebranych uczestników przywitał Przewodniczący Radny Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak oraz Dyrektor GOSiR Jedlicze Wojciech Florczak. W tegorocznych zawodach wzięło udział blisko 80 zawodników i zawodniczek.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zajęcia świetlic opiekuńczo - wychowawczych

paź.
16

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Jedlicze na zajęcia świetlic opiekuńczo - wychowawczych. W ramach pobytu uczniowie biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, czy sportowych.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Smaki Niepodległości w Dworze Stojowskich w Jaszczwi

paź.
10

Dwór Stojowskich w Jaszczwi gościł znamienitych gości imprezy kulinarnej „Smaki Niepodległości”. Wyjątkowe spotkanie idealnie wpisało się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na wstępie wspólnego biesiadowania historię powstania przepięknego Dworu przytoczył Sołtys Jaszczwi Wiesław Gajda. W swoim wystąpieniu podziękował Burmistrzowi Jolancie Urbanik za okazały remont zabytkowego budynku.

Dwór Stojowskich to jedna z nielicznych pereł zabytkowej architektury Gminy Jedlicze. Nasze wyjątkowe spotkanie w tym miejscu ma charakter szczególny. To hołd od wszystkich naszych kobiet, które wspaniale kontynuują wartości i tradycje patriotyczne dla tych, co przelali krew za naszą Ojczyznę. To właśnie z myślą o Niepodległej przygotowane zostały wspaniałe potrawy Smaków Niepodległości. – mówiła Burmistrz Jolanta Urbanik.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zawiadomienie

paź.
09

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuje się I sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 24 października 2018 r. na godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu. 
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
6. Wolne wnioski i sprawy różne. 
7. Zakończenie sesji.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Promesa na remont dróg w Potoku i Żarnowcu

paź.
05

W dniu wczorajszym Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart kolejną promesę na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dzięki promesie, która została przyznana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyremontowane zostaną drogi zniszczone  podczas ulewnych deszczy w 2010 r.

Wyremontowane zostaną:
- droga położona na dz. nr ewid. 327 w miejscowości Potok,
- droga gminna nr G114725R (nr ewid. 888) w miejscowości Żarnowiec.

Wysokość dotacji wyniesie 120 000 zł, co będzie stanowić 80% wartości inwestycji. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności