Sobota 8 sierpnia 2020
imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Zrealizowane

Remont schodów w Domu Ludowym Jedlicze-Borek

Odnowiono schody prowadzące do świetlicy w Domu Ludowym w Jedliczu dz. Borek. Prace objęły także pomalowanie barierki oraz odnowienie części elewacji od strony schodów.

Remont szatni w Potoku

Szatnia przy boisku sportowym w Potoku zyskała nową szatę. Remont polegał na odświeżeniu koloru elewacji. Odmalowano ławeczki i bramki na boisku. Prace wykonali pracownicy robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych zatrudnieni przez Urząd Gminy w Jedliczu przy pomocy sołtysa wsi Potok oraz członków LKS Potok.

Utwardzanie alejek na cmentarzu w Jedliczu

Pod koniec czerwca br. oddano do użytku nowe alejki. To kolejne udogodnienie dla odwiedzających cmentarz jedlicki. Ziemiste do tej pory alejki, utwardzono oraz wyłożono masą mineralno-bitumiczną i obłożono betonowymi obrzeżami.

Oświetlenie ulicy Głowackiego

Pod koniec czerwca 2008 roku zakończono budowę oświetlenia drogi gminnej na odcinku ul. Głowackiego w Jedliczu i Żarnowiec oraz drogi do kładki na rzece Jasiołce. W kwietniu 2009 r.  zaś zakończono II i III etap budowy.

Żwirowanie dróg gminnych

Jak co roku po zimie Gmina Jedlicze przeprowadziła żwirowanie dróg. Żwirowanie miało na celu uzupełnienie żwirem lub łamanym kamieniem ubytków w nawierzchni dróg żwirowych na terenie Gminy. Prace odbywały się w każdej z miejscowości na drogach wskazanych przez sołtysów.

Prace w 2009 r. kosztowały ok. 120 tys. zł.

Uszczelnianie kanalizacji

Pod koniec kwietnia  2009r. zakończyły się prace przy renowacji kolektorów kanalizacji sanitarnej w Jedliczu.
Prace były przeprowadzane nowoczesną, bezwykopową metodą stosowana w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii.

Remont drogi w m. Żarnowiec „ na stawisku”

lp.
10

Remont drogi w m. Żarnowiec „ na stawisku” - wykonanie remontu 160 m odcinaka drogi o szerokości 3,5 m z dwoma warstwami nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 6cm

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Zrealizowane