Środa 26 lutego 2020
imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Gospodarka Nieruchomościami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

st.
10

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze - ogłoszenie

Położenie działki - LINK

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Zawiadomienie

gru.
23
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów Gminy Jedlicze na lata 2014 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
18

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 18 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 14 znajdującego się w budynku nr 2 przy ul. Traugutta w Jedliczu.

 

 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza przetarg

gru.
12

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującego drewna:

1. Drewno tartaczne ogółem 5,16 m3 w tym:
1) gat. jodła w ilości 0,79 m3 sortyment WD 2
2) gat. sosna w ilości 2,15 m3 sortyment WD 2
3) gat. czereśnia w ilości 0,60 m3 sortyment WD 2
4) gat. dąb w ilości 1,62 m3 sortyment WC0 2

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat

gru.
12

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej, oraz w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 12 grudnia 2013 r. do dnia  2 stycznia 2014 r. włącznie) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje cz. działki o nr ewid. 2240/28 o pow. 3,1612 ha położonej w miejscowości Jedlicze.


 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat

gru.
10

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 10 do 24 grudnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 2 w Jedliczu.


 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

li.
27

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 25 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy
w Jedliczu.

Przedmiot przetargu:

- działka o nr ewid. 1941/26 o powierzchni 0,4305 ha oraz działka o nr ewid. 1941/13 o powierzchni 0,4820 ha, położone w miejscowości Jedlicze, objęte księgą wieczystą nr KS1K/00064693/3 prowadzona przy Sądzie Rejonowym w Krośnie, cena wywoławcza łącznie 35 770,00 zł netto – nikt nie przystąpił do przetargu.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Gospodarka Nieruchomościami