Środa 8 lipca 2020
imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Gospodarka Nieruchomościami

Informacja o wyniku przetargu

mrz.
11
Informacja o wyniku publicznego I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, przeprowadzonego w dniu  3 marca  2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
03

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 14 dni (tj. od 01 marca – 14 marca 2011 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych z gminnego zasobu mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
02

Informuje że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 02 lutego - 23 lutego 2011 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego.

Wykaz obejmuje nieruchomość zabudowaną obiektem zabytkowym „stara szkoła” posadowionym na działce o nr ewid. 706/2 w Żarnowcu.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

st.
12

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze na okres 5 lat o numerach ewidencyjnych: 1570, 1257/2, 1451/5.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

li.
23

Informacja o wyniku publicznego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

li.
17
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny ograniczony na najem części budynku stanowiącego własność Gminy Jedlicze na okres 5 lat
 
Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Jedlicze, objęta Księgą Wieczystą nr KSK1K/00064693/3
Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
16

Informuje że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz umieszczone na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 16 listopada do 7 grudnia 2010 r. włącznie), wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykazy obejmują:
1) działkę o nr ewid. 1570 położoną w Żarnowcu,
2) działkę o nr ewid. 1257/2 położoną w Jaszczwi.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Gospodarka Nieruchomościami