Środa 8 lipca 2020
imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

Gospodarka Nieruchomościami

Ogłoszenie o przetargu

li.
09
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze na okres 5 lat

KW 83286 - Nr ew. 33 - 0,72 ha
KW 101348 - Nr ew. 1614 - 0,43 ha
KW 64367 - Nr ew. 1280 - 0,58 ha
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

li.
09

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Potok, objęta Księgą Wieczystą KS1K/00064367/9.
Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
02

informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 28 października – 18 listopada 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz dot. części działki nr ew. 1451/5 o pow. 0,01 ha położonej w Jedliczu.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
14

Informuje że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 14 października do 4 listopada 2010 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz obejmuje działkę o nr ewid.1280 o pow. 0,58 ha położonej w Potoku.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
06

informuje że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 06 - 27 października 2010 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykazy obejmują działki o nr ewid.:
- 33 położona w miejscowości Piotrówka,
- 1614 położona w miejscowości Moderówka.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
06

informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 05 października – 26 października 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ograniczonego.

Wykaz dot. najmu części budynku o pow. 87,42 m2 położonego w Jedliczu.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

paź.
04
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze:
 
I. Nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Podniebyle, objęte Księgą Wieczystą KS1K/00069174/4.
 
Szczegóły w rozwinięciu aktualności.
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Gospodarka Nieruchomościami