Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Gospodarka Nieruchomościami

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
24

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuję,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 23 lutego – 16 marca 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz dot. działki nr ew.: 1941/32 położonej w miejscowości Jedlicze.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacja

lt.
19

Informacja o wyniku negatywnym I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.

Przedmiot przetargu:

1. Działka o nr ewid. 827/1 o pow. 0,17 ha położona w Dobieszynie, objęta Księga Wieczystą KS1K/00064440/5 – nikt nie przystąpił do przetargu .
2. Działka o nr ewid. 949/3 o pow. 0,18 ha położona w Żarnowcu, objęta Księga Wieczystą Nr 31541 – nikt nie przystąpił do przetargu.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg na sprzedaż drewna

lt.
09

1) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. sosna w ilości 1,47 m3
2) drewno tartaczne w kl WC0 2 gat. jodła w ilości 0,96 m3
3) drewno opałowe w kl. S4 gat. osika w ilości 13,65 m3
4) drewno opałowe w kl. S4 gat. sosna w ilości 23,40 m3
5) drewno opałowe w kl. S4 gat. buk w ilości 6,80 m3
6) drewno opałowe w kl. S4 gat. brzoza w ilości 1,95 m3
7) drewno opałowe w kl. S4 gat. dąb w ilości 1,30 m3
8) drewno opałowe w kl. S4 gat. jodła w ilości 2,80 m3

Razem 52,33 m3

Szczegóły w rozwinięciu aktualności.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacja

lt.
08

W dniach od 08 lutego 2010 r. do 10 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu zostały wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne dotyczące komunalizacji działek stanowiących drogi położone na terenie miejscowości Długie gm. Jedlicze. Szczegóły w rozwinięciu aktualności.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
04

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuję

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 02 lutego – 23 lutego 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Traugutta 2 w Jedliczu.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
02

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuje

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 02 lutego – 23 lutego 2010 r. włącznie), wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do sprzedaży przetargowej.

Wykaz obejmuje działkę o nr ewid. 338/3 o pow. 0,10 ha położoną w Dobieszynie.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

lt.
02

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

i n f o r m u j ę

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 27 stycznia – 17 lutego 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 16 znajdującej się w budynku wielorodzinnym przy ul. Tokarskich 28 w Jedliczu.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Gospodarka Nieruchomościami