Wtorek 14 lipca 2020
imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gospodarka Nieruchomościami

Informacja o wyniku negatywnym przetargu

st.
22

Informacja

o wyniku negatywnym II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.

 
Przedmiot przetargu:
1. Działka o nr ewid. 797/3 o pow. 0,2568 ha położona w Moderówce, objęta Księga Wieczystą KS1K/00064438 – nikt nie przystąpił do przetargu.
2. Działka o nr ewid. 797/4 o ow. 0,2643 położona w Moderówce, objęta Księga Wieczystą KS1K/00064438 – nikt nie przystąpił do przetargu .

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

st.
11

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

informuje

że, w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od 07 stycznia – 28 stycznia 2010 r. włącznie), wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - przeznaczonych do sprzedaży przetargowej.

Wykazy dot. działek nr ew. 587/4, 587/5, 587/6, 587/7, 587/8, 587/9, położonych w miejscowości Jedlicze oraz działek nr ew. 1950, 1954 położonych w Jaszczwi.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Jedlicze

st.
11

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

informuję

że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres
21 dni (tj. od 07 stycznia – 28 stycznia 2010 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców.

Wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującej się w budynku wielorodzinnym przy ul. Tokarskich 28 w Jedliczu.

 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

st.
05
Burmistrz Gminy Jedlicze
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze:
 
I. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Dobieszyn, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064440/5.

II. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Żarnowiec, objęta Księgą Wieczystą nr 31541.

Szczegóły w rozwinięciu:

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Gospodarka Nieruchomościami