Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Gospodarka Nieruchomościami

Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

kw.
18

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - DOC

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikaty

kw.
18

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP
na stronie internetowej  wykaz osób skierowanych
do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego znajdującego się w budynku nr 461 w Potoku,
lokalu socjalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 14a w Chlebnej.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T

kw.
11

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, umieszczony na stronie internetowej, oraz w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 11 kwietnia 2013 r. do dnia 02 maja 2013 r. włącznie) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje działkę o nr ewid. 1167 o pow. 1,2216 ha położoną w Moderówce.

 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
28

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i n f o r m u j ę że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28 marca – 18 kwietnia 2013 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz dot. części działki nr ewid. 1654/1 położonej w Jedliczu.

 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
08

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - PDF

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
05

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - PDF


 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Gospodarka Nieruchomościami