Poniedziałek 27 stycznia 2020
imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Inwestycje i remonty

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew

st.
14

Trwają prace przy realizacji kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew. Realizowane są dwa kolektory, a mianowicie: kolektor R o długości 1438 m oraz kolektor S o długości 2054 m. Umożliwi to przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych 40 budynków. Wykonawcą jest firma „Potok” z miejscowości Stróżówka. Pomimo okresu zimowego prace przebiegają bez większych zakłóceń. Przewidywany termin zakończenia prac - 31.01.2020r. Wartość robót budowlanych to 608 028,08 zł brutto.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowy chodnik w Jaszczwi

st.
10

W miejscowości Jaszczew wykonany został chodnik o długości 106 metrów, który połączył drogę powiatową P1944R oraz drogę wewnętrzną. Zrealizowane zadanie poprawi ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą krajową DK28, a drogą powiatową.

Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonawcą była firma Łukasz Brański MAX-BRUK. Koszt inwestycji 35 300 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze

st.
08

Gmina Jedlicze zrealizowała inwestycję,  której celem było połączenie drogi wewnętrznej położonej przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu z ulicą Traugutta.

Nowa nawierzchnia o długości 60 metrów wraz z wybudowanym chodnikiem poprawi dojazd do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu oraz pozwoli usprawnić ruch samochodowy w centrum Jedlicza. Zwiększyła się również dostępność miejsc postojowych dla osób odwiedzających GOK. Obecnie, dzięki łącznikowi będą mogli korzystać swobodnie także z parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Jedliczu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Żarnowiec

gru.
31

Gmina Jedlicze zrealizowała zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Żarnowiec. Zaplanowany w tym roku I etap prac obejmował wykonanie parkingu po południowej stronie Domu Ludowego, gdzie została wzmocniona podbudowa, wykonano system odwodnienia, ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Przyjęte rozwiązania wyeliminują dotychczasowe problemy związane z gromadzeniem się wód opadowych przed wejściem do Domu Ludowego.

Wykonawcą robót była firma: MAX-BRUK. Koszt inwestycji: 135 300 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w miejscowości Poręby

gru.
31

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ewid. 173 w miejscowości Poręby. Prace na długości 282 metrów objęły m.in.: stabilizację podbudowy spoiwem hydraulicznym, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, poprawę odwodnienia, utwardzenie poboczy.

Koszt inwestycji  to 137 427,16 zł, z czego 75 000 zł pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Wykonawcą prac była firma BOG BUD z Rymanowa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza

gru.
27

Powiat Krośnieński oraz Gmina Jedlicze zrealizowała wspólnie zadanie polegające na budowie chodnika w Jedliczu przy ulicy Sienkiewicza. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z pobliskiego placu targowego „Mój Rynek”. Koszt zadania to 114 183, 37 z czego 57 091, 00 zł pochodzi z budżetu Gminy Jedlicze. Prace prowadził Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń z Krosna.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Jedliczu

gru.
18

Powiat Krośnieński oraz Gmina Jedlicze zrealizowała wspólnie inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew - Jedlicze w miejscowości Jaszczew i Jedlicze. W ramach prac wykonano m.in.: - przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, - budowę i przebudowę chodników na długości 802 m, - wybudowano zatokę autobusową, - wykonano przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem (którymi sterują czujniki ostrzegawcze). Symbolicznego przecięcia wstęgi z otwarcia inwestycji, które miało miejsce 12 grudnia br. dokonali: Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marta Jakowska, Starosta Jan Pelczar, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Dyrektor – etatowy członek zarządu Powiatu Monika Subik, Radny Powiatu Marcin Józefowicz, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty