Czwartek 9 lipca 2020
imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Inwestycje i remonty

Umowa na budowę mostu podpisana

cz.
17

8 czerwca br. to istotna data dla mieszkańców Gminy Jedlicze oraz Gminy Tarnowiec. W obecności Burmistrza Jolanty Urbanik, Z-cy Burmistrza Marcina Filipa, Sekretarza Gminy Tarnowiec Tadeusza Górczyka, Dyrektora Technicznego w rzeszowskim oddziale firmy Strabag Macieja Łukaszka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Adama Niepewnego, Inspektora Sebastiana Półchłopka oraz Inspektora Biura ds. Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych Malwiny Żurek-Majerskiej podpisana została umowa na budowę nowego mostu na rzece Jasiołka, który stanowić będzie połączenie obu gmin.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Centrum Rehabilitacji w Jedliczu przyjęło pierwszych pacjentów

cz.
17

Swoją działalność w dniu 15 czerwca br. rozpoczęło nowoczesne Centrum Rehabilitacji, działające przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu. Powierzchnia  użytkowa  nowej części budynku to 172,06 m2. Znajdują się tutaj: szatnie,  sale  zabiegowe,  sala  gimnastyczna, pomieszczenia socjalne, sanitariaty oraz recepcja. Obiekt został zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyjny,   bez   barier    architektonicznych dla    osób    niepełnosprawnych. Zrealizowana inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności do profesjonalnych zabiegów rehabilitacyjnych na terenie Gminy Jedlicze.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Odnowiony plac zabaw w Żarnowcu

cz.
09

Zakończyły się prace remontowe na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu. Zakres wykonanych robót obejmował demontaż zniszczonej i zużytej starej nawierzchni z płyt oraz zastąpienie jej nową nawierzchnią bezpieczną wykonaną w technologii wylewanej. Dodatkowo częściowo została zmodernizowana również istniejąca podbudowa pod wykonanie nowej nawierzchni. Wykonawcą prac była firma MASTERS RUBBER. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 46 465,71 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rozbudowa szkoły w Dobieszynie

cz.
08

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. Realizowany obecnie etap robót obejmuje dobudowanie czterech sal lekcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 194,28 2 wraz z niezbędną komunikacją 47,88 m2. Zostanie również przebudowana istniejąca sala lekcyjna zlokalizowana przy wejściu do szkoły, w obrębie której powstanie korytarz do sali gimnastycznej - planowanej dobudowy w kolejnym etapie rozbudowy szkoły. Razem z salą powstaną szatnie, toalety w tym także dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną również istniejące sanitariaty w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Poprawa nawierzchni na drodze wewnętrznej w miejscowości Chlebna

cz.
04

Zakończyły się prace związane z  poprawą nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Chlebna. Nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 140 metrów poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy w tej części miejscowości. Zakres prac na drodze prowadzącej do połączenia z drogą powiatową polegał m.in. na zebraniu zawyżonych poboczy, oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy profilowej oraz warstwy mineralno – bitumicznej, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Budowa kanalizacji w Jedliczu

cz.
04

Gmina Jedlicze zakończyła realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji przy ul. Łukasiewicza  w Jedliczu, 172m.”  Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja kosztowała 47 601, 00 zł. Pozwoli ona na przyłącz domów zlokalizowanych w samym centrum Jedlicza, do tej pory nie posiadających możliwości włączenia do kanalizacji. Projektowa długość odcinka sieci to 172 metry. Dodatkowo ze względu na zły stan techniczny  wymieniona została studzienka włączeniowa oraz towarzyszący jej odcinek sieci. Koszt wymiany na nową studzienkę systemową wyniósł 2 500, 00 zł.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Kolejny etap projektu na wymianę pieców w domach prywatnych

cz.
02

Szanowni Państwo,

Gmina Jedlicze wraz z innymi gminami zrzeszonymi w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podjęła wspólne działania ukierunkowane na obniżenie emisyjności pyłów na terenie województwa podkarpackiego poprzez wymianę dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na instalacje niskoemisyjne uwzględniające kotły gazowe.

Został już ogłoszony przetarg na wybór wykonawców dostaw i montaży instalacji kotłów gazowych w prywatnych budynkach mieszkalnych realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty