Wtorek 19 listopada 2019
imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Inwestycje i remonty

Miejsce do aktywnego wypoczynku

li.
15

W dniu 08 listopada 2019 roku w Jedliczu zostało oddane do użytku mieszkańców, specjalne miejsce do aktywnego wypoczynku w Dolinie Jasiołki. Projekt pn. „Czas na odpoczynek – Naturalnie!” został w całości sfinansowany w ramach programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” prowadzonego przez sieć sklepów Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Aby takie miejsce mogło powstać trzeba było przejść przez trzy etapy. W pierwszym etapie Grupa nieformalna „Jętka” pod patronatem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie złożyła wniosek, który podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Wniosek przeszedł pozytywnie oceny i został wyłoniony przez Komisję Grantową jako jeden z trzech najlepszych w regionie.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Otwarta Strefa Aktywności w Piotrówce

li.
12

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50,000 zł pozyskanemu przez Gminę Jedlicze z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 w miejscowości Piotrówka powstaje ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna, która będzie służyć jako miejsce aktywności fizycznej dla mieszkańców w różnym wieku.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w miejscowości Potok

paź.
16

W miejscowości Potok wykonane zostały prace polegające na poprawie stanu odcinka drogi wewnętrznej (poprzez jej przebudowę) na odcinku blisko 130 metrów. Zakres prac da drodze prowadzącej do połączenia z drogą krajową nr 28 polegał m.in. na: zebraniu starej nawierzchni, stabilizacji gruntu, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy.

Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD”.
Koszt inwestycji  to  119 944,74 zł.    

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w miejscowości Chlebna

wrz.
17

W miejscowości Chlebna realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowa drogi wewnętrznej. Zakres prac na długości blisko 238 metrów obejmuje m.in.: ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm, poprawę odwodnienia drogi,  utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji to 80 509,65 zł. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa wiata przy boisku sportowym w Jedliczu

wrz.
04

Przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Jedliczu wykonano wiatę, która poprawi komfort korzystania z obiektu sportowego. Drewniana konstrukcja o wymiarach 2,6 m x 4,96 m i wysokości 2,8 m będzie pełniła funkcję szatni, a w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych schronienia. Koszt inwestycji to 12 000 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Bezpieczniejsza droga do Szkoły Podstawowej w Długiem

sie.
28

Gmina Jedlicze zakończyła inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze do szkoły na dz. o nr ewid. 103/4 w m. Długie”. Zainstalowanych zostało 5 energooszczędnych lamp typu LED. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa, w szczególności najmłodszych, którzy korzystają z drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Długiem. Koszt inwestycji to 26 000 zł. Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Potok

sie.
28

W Potoku powstało nowoczesne oświetlenie typu LED. Na drodze gminnej (łączącej drogi powiatowe) powstało 10 punktów oświetlenia drogowego. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Jedlicze ma na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miejscowości. Wykonawcą zadania była firma Instal Projekt z Cergowej. Wartość inwestycji to 69 835, 12 zł. Zakres prac objął m.in.: roboty geodezyjne, roboty ziemne, ułożenie kabli, wykonanie wykopów liniowych oraz odwiertów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty