Sobota 22 lutego 2020
imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Inwestycje i remonty

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Rynek

li.
24

Trwa realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicze, ul. Sienkiewicza oraz ul. Rynek”. Zadanie obejmuje budowę trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 212 metrów. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa grudnia br. Koszt inwestycji to: 110 985 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej w Jedliczu

li.
22

Dobiegają końca prace polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Armii Krajowej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie kolektora DN200 mm o długości 125 m, kolektora DN160 mm o długości 103 m oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym DN75 o długości 116 m.
Wartość zadania 110 577 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jaszczwi

li.
22

Dobiegły końca prace przy zadaniu o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1331 w m Jaszczew”. Zakres robót na odcinku 175 metrów objął m.in.: stabilizację podbudowy, ułożenie warstwy z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 103 732,05 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Porębach

li.
16

Trwają prace polegające na poprawie stanu technicznego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 327 i 326 w Porębach. Długość remontowanego odcinka to blisko 360 metrów.

Zakres prac obejmuje m.in.: zebranie wierzchniej warstwy, wykonanie stabilizacji, ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej, utwardzenia obustronnie poboczy, oczyszczenie rowu z namułu oraz wykonanie niezbędnych prac ziemnych pod ułożenie rur PCV.

Koszt inwestycji: 219 917,36 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie w Jaszczwi

li.
16

Zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jaszczew w rejonie dz. nr ewid. 722 i 730/1”. Łącznie zainstalowano 27 słupów oświetleniowych.

Koszt inwestycji to: 103 993,86 zł.

Roboty objęły w szczególności: wykonanie wykopów liniowych, ułożenie kabli, montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowo – sterujących.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończono budowę ścieżki rowerowej

li.
07

Zakończono budowę ciągu pieszo rowerowego przy ul. Brzozowej (dotyczy odcinka blisko 400 metrów będącego w zarządzie Gminy Jedlicze, tj. od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Armii Krajowej).

Zakres zadania obejmował m.in.:
- rozebranie starej nawierzchni istniejącego chodnika,
- prace ziemne polegające na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ułożenie poboczy z kruszyw naturalnych i łamanych,
- ułożenie obrzeży,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt inwestycji to: 199 927,75 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi rolniczej w Jaszczwi

paź.
27

Trwają prace przy przebudowie drogi rolniczej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 796/4 w Jaszczwi. Zakres robót na odcinku blisko 567 metrów obejmuje m.in.:

- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 185 m,
- utwardzenie poboczy tłuczniem łamanym,
- ułożenie na odcinku 52 metrów nawierzchni z tłucznia łamanego,
- oczyszczenie rowów.

Wartość zadania: 107 384 zł. Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie 37 000 zł. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty