Poniedziałek 19 sierpnia 2019
imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

Inwestycje i remonty

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jedlicze, Chlebna oraz Długie

maj
12

Trwają prace związane z instalacją słupów oświetleniowych na terenie  Gminy Jedlicze. W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jedlicze, Chlebna i Długie”, nowe punkty oświetleniowe powstaną:

- na ul. Konarskiego w Jedliczu,
- przy drodze gminnej od Pomnika 22-Poległych do Cyby,
- przy drodze gminnej na działce nr 342 w m. Długie.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 14 czerwiec 2017 r. Łączny koszt zadania: 104 653,86 zł

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Podsumowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

kw.
26

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” odbyła się konferencja podsumowująca. Na terenie 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wyposażono ponad 8 tysięcy domów prywatnych i 103 obiekty użyteczności publicznej w kolektory słoneczne oraz 49 obiektów użyteczności publicznej w systemy fotowoltaiczne.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Jedlicze

lt.
07

Gmina Jedlicze uzyskała kolejne dofinansowanie na budowę żłobka. Przyznana kwota dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH plus” 2017 moduł 1 to 511 840,00 zł. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Finansowany jest on ze środków budżetu państwa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zwycięska batalia Jedlicza o łącznik kolejowy

lt.
02

Podczas XXXVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu, która odbyła się 31 stycznia 2017 r. Burmistrz Gminy Jolanta Urbanik, przekazała informację istotną dla naszych mieszkańców oraz przyszłych pokoleń związanych z Gminą Jedlicze. Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych podjął decyzję o dalszej realizacji projektu pn. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie” zgodnie z wariantem W2. Oznacza to, że Jedlicze znajdzie się na mapie kolejowej łączącej Rzeszów z Krosnem. Realizacja inwestycji  przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej Podkarpacia oraz zwiększenia konkurencyjności regionu. W realizowanym wariancie czas przejazdu pociągiem regionalnym na trasie Krosno – Rzeszów znacznie skróci się. W chwili obecnej szacuje się, że przy ograniczeniu liczby przystanków może on wynosić 59 minut, natomiast maksymalny czas wyniesie około 80 minut. Na łączniku, którego długość będzie wynosiła 3,545 km powstanie 425 metrowy tunel pod wzgórzem, na którym znajduje się m.in. przysiółek Winnica.  

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Prace przy klasopracowni nauk przyrodniczych w ZSP Jedlicze

st.
26

Trwają prace przy klasopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu. Realizowane są one w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w ZS w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w ZSP w Jedliczu". Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość prac związanych z przebudową i wyposażeniem klasopracowni to: 45,777,91 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi w Żarnowcu

gru.
07

Dobiegła końca przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 823 w Żarnowcu. Zakres prac na odcinku ponad 300 metrów objął m.in:

- stabilizację cementem istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 3 metrów,
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy tłuczniem łamanym.

Wartość inwestycji: 119 987,98 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

li.
17

Zrealizowana została kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Jedlicze. Przebudowany został odcinek drogi o długości 180 metrów zlokalizowany  na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Zakres prac objął stabilizację istniejącej podbudowy cementem, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno – bitumicznej o grubości 8 cm., utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, prace ziemne. Wartość inwestycji: 117 984,06 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty