Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Inwestycje i remonty

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedliczu; dokumentacja dla Długiego

lp.
21

Rozpoczęły się już prace przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łukasiewicza w Jedliczu. Zakres prowadzonych robót obejmuje wykonanie sieci na odcinku blisko 400 metrów. Zakończenie zaplanowano na wrzesień bieżącego roku. 

Całkowity koszt zadania wyniesie: 41 358,26 zł brutto.

Podpisana została również umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie. Okres przeznaczony na przygotowanie dokumentacji to dwanaście miesięcy.

Całkowity koszt zadania wyniesie: 77 490,00 zł brutto.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Przebudowa drogi w Moderówce

lp.
14

Nie zwalniają tempa prace przy przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Przysiółku Czekaj w Moderówce. Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Jedlicze, która ma służyć poprawie infrastruktury drogowej. Prace na 175 metrowym odcinku obejmą m.in.

- zebranie górnej warstwy istniejącej nawierzchni, 
- stabilizację cementem istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Wartość inwestycji: 87 632, 58 zł. Wykonawcą jest firma Bogbud z Rymanowa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont ulicy Stokrotki

lp.
12

Trwają prace polegające na poprawie stanu nawierzchni ulicy Stokrotki w Jedliczu. Zakres robót obejmie m.in:
- podniesienie korytek betonowych,
- wzmocnienie podłoża na poszerzeniu poprzez wymianę podbudowy,
- montaż studzienki odpływowej wraz z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacji burzowej,
- regulację pionową włazów kanałowych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wzmocnienie poboczy.

Długość odcinka remontowanego przez firmę Bogbud z Rymanowa wyniesie 176 metrów. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia. Wartość inwestycji: 59 961, 27 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

lp.
12

Trwa przebudowa drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Zakres prac na odcinku 56 metrów obejmie m.in:
- stabilizację istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy tłuczniem łamanym
- roboty ziemne - umocnienie pobocza i humusowanie.

Wartość inwestycji: 44 876,70 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończono I etap prac przy przebudowie budynku Zespołu Szkół w Moderówce

cz.
01

Dobiegły końca prace przy I etapie przebudowy budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. Wartość prac wyniosła 517 465, 70  zł.

Budowa Sali jest realizowana w ramach wspólnego zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu”.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jedlicze, Chlebna oraz Długie

maj
12

Trwają prace związane z instalacją słupów oświetleniowych na terenie  Gminy Jedlicze. W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jedlicze, Chlebna i Długie”, nowe punkty oświetleniowe powstaną:

- na ul. Konarskiego w Jedliczu,
- przy drodze gminnej od Pomnika 22-Poległych do Cyby,
- przy drodze gminnej na działce nr 342 w m. Długie.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 14 czerwiec 2017 r. Łączny koszt zadania: 104 653,86 zł

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Podsumowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

kw.
26

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” odbyła się konferencja podsumowująca. Na terenie 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wyposażono ponad 8 tysięcy domów prywatnych i 103 obiekty użyteczności publicznej w kolektory słoneczne oraz 49 obiektów użyteczności publicznej w systemy fotowoltaiczne.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty