Piątek 19 stycznia 2018
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Inwestycje i remonty

Nowe wiaty przystankowe

li.
05

W celu podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej gminy zostało zamontowanych 8 nowych wiat przystankowych: dwie w Piotrówce i w Długiem oraz po jednej w Chlebnej, Jaszczwi, Podniebylu i Potoku. Łączny koszt wraz z montażem wyniósł 29 520 zł. Nowe wiaty będą zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podróżnych oczekujących na przewóz komunikacją zbiorową.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie modernizacji systemu odwodnienia dróg w Podniebylu – etap I i II

li.
04

Zakończył się II etap modernizacji odwodnienia systemu dróg gminnych w Podniebylu. Prace były wykonywane na drodze prowadzącej w stronę Domu Ludowego. Zakres zadania obejmował m. in. wykonanie: odwodnienia poprzecznego na drodze w postaci ułożenia prefabrykowanych korytek betonowych, a także wyprofilowanie skarp na dł. 118 m. wraz z ich umocnieniem oraz remont wlotu przepustu. Koszt II etapu wyniósł 9 895,10 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Społeczna inicjatywa strażaków jednostki OSP Jaszczew

paź.
30

W ramach inicjatywy społecznej Strażacy jednostki OSP Jaszczew wykonują remont wnętrza budynku remizy. Prace te mają na celu poprawę warunków w świetlicy strażackiej, garażu, jak również w magazynku na sprzęt. Druhowie wykonują prace samodzielnie, a niezbędne materiały budowlane zostały zakupione ze środków własnych jednostki OSP Jaszczew oraz Gminy Jedlicze.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi w Moderówce

paź.
29

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce na długości 117 metrów. Jest to droga prowadząca w kierunku przepompowni. Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonaniu i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 62 131,73 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa budowa oświetlenia drogowego na ul. Wałowej w Jedliczu

paź.
26

Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego na ul. Wałowej w Jedliczu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m. in.: montaż 10 słupów oświetleniowych i urządzeń pomiarowo-sterujących, podłączenie kabli, uruchomienie oświetlenia, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt tego zadania wynosi 42 761,72 zł. Zakończenie robót planowane jest na 24 listopada br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi w Moderówce

paź.
15

Trwają prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce na długości 117 metrów. Jest to droga prowadząca w kierunku przepompowni. Prace polegają na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonaniu i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia to 62 131,73 zł. Zakończenie prac planowane jest na 26 października br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie

paź.
15

Zakończyły się roboty w zakresie dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 mb.) Całkowity koszt zadania wyniósł 76 885,95 zł. Gmina Jedlicze pozyskała na to przedsięwzięcie dotację w wysokości 28 000 zł przyznaną przez Marszałka Województwa Podkarpa­ckiego.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty