Sobota 22 lutego 2020
imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora

Inwestycje i remonty

Nowe nawierzchnie dróg

sie.
08

Zakończono prace przy przebudowie ulicy Stokrotki oraz drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Nowa nawierzchnia na ulicy Stokrotki w Jedliczu. Długość wyremontowanego odcinka wyniósł 176 metrów. 

 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa garażu dla OSP Poręby

sie.
08

Trwa budowa budynku garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach – etap I . Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:

- robót ziemnych,
- fundamentów,
- ściany parteru,
- ściany poddasza,
- dachu,
- stolarki i ślusarki,
- instalacji elektrycznej i odgromowej.

Planowany koszt etapu I inwestycji to 157 152, 70 zł brutto. Zakończenie prac etapu I przewidziane jest na koniec września br. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedliczu; dokumentacja dla Długiego

lp.
21

Rozpoczęły się już prace przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łukasiewicza w Jedliczu. Zakres prowadzonych robót obejmuje wykonanie sieci na odcinku blisko 400 metrów. Zakończenie zaplanowano na wrzesień bieżącego roku. 

Całkowity koszt zadania wyniesie: 41 358,26 zł brutto.

Podpisana została również umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie. Okres przeznaczony na przygotowanie dokumentacji to dwanaście miesięcy.

Całkowity koszt zadania wyniesie: 77 490,00 zł brutto.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Przebudowa drogi w Moderówce

lp.
14

Nie zwalniają tempa prace przy przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Przysiółku Czekaj w Moderówce. Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Jedlicze, która ma służyć poprawie infrastruktury drogowej. Prace na 175 metrowym odcinku obejmą m.in.

- zebranie górnej warstwy istniejącej nawierzchni, 
- stabilizację cementem istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Wartość inwestycji: 87 632, 58 zł. Wykonawcą jest firma Bogbud z Rymanowa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont ulicy Stokrotki

lp.
12

Trwają prace polegające na poprawie stanu nawierzchni ulicy Stokrotki w Jedliczu. Zakres robót obejmie m.in:
- podniesienie korytek betonowych,
- wzmocnienie podłoża na poszerzeniu poprzez wymianę podbudowy,
- montaż studzienki odpływowej wraz z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacji burzowej,
- regulację pionową włazów kanałowych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wzmocnienie poboczy.

Długość odcinka remontowanego przez firmę Bogbud z Rymanowa wyniesie 176 metrów. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia. Wartość inwestycji: 59 961, 27 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

lp.
12

Trwa przebudowa drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Zakres prac na odcinku 56 metrów obejmie m.in:
- stabilizację istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy tłuczniem łamanym
- roboty ziemne - umocnienie pobocza i humusowanie.

Wartość inwestycji: 44 876,70 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończono I etap prac przy przebudowie budynku Zespołu Szkół w Moderówce

cz.
01

Dobiegły końca prace przy I etapie przebudowy budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. Wartość prac wyniosła 517 465, 70  zł.

Budowa Sali jest realizowana w ramach wspólnego zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu”.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty