Środa 19 września 2018
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi gminnej w Podniebylu

lp.
12

Trwają pracy przy przebudowie drogi gminnej nr G114711R w Podniebylu.
Zakres prac: Roboty ziemne polegające na oczyszczeniu przyległego do drogi rowu odwadniającego, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy...

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu – podpisano umowę

cz.
20

W Ministerstwie Zdrowia w dniu 16 czerwca 2016r. podpisano pierwsze umowy z wnioskodawcami konkursu na tworzenie dziennych domów opieki medycznej (DDOM). W grupie pierwszych 5 wnioskodawców zaproszonych do podpisania umowy znalazł się SPG ZOZ w Jedliczu, reprezentowany przez Panią Teresę Jurczak – Dyrektor SPG ZOZ.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie na ulicy Obrońców Westerplatte

cz.
20

Już niedługo przy ul. Obrońców Westerplatte  w Jedliczu rozbłyśnie nowe oświetlenie uliczne. Zakres przedsięwzięcia na tym odcinku obejmuje m.in.: montaż 9 słupów oświetleniowych i urządzeń pomiarowo-sterujących, podłączenie kabli, uruchomienie oświetlenia, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

cz.
14

Zakończyły się  prace przy drodze wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 2287 w Jedliczu (boczna ulica od Manierskiego).  Przebudowany został odcinek drogi na długości 150 metrów.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Piotrówce

cz.
09

Kolejne prace związane z infrastrukturą drogową trwają  w miejscowości  Piotrówka. Przebudowie została poddana droga na działce o nr ewidencyjnym 561/7. Długość odcinka, na którym pojawi się nowa nawierzchnia mineralno – bitumiczna wyniesie 355 metrów

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowy chodnik na ulicy Tysiąclecia

maj
30

Trwają prace przy budowie nowego chodnika na ulicy Tysiąclecia w Jedliczu. Chodnik powstanie na odcinku o długości 440m pomiędzy przejazdem kolejowym, a skrzyżowaniem z ulicą Kurkowskiego. Jego budowa ma się zakończyć do końca czerwca. Koszt inwestycji to 73 095,53 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Trwają remonty dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych

maj
17

Trwają remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach ulepszonych, dla których właścicielem jest Gmina Jedlicze. W ramach prac likwidowane są ubytki i spękania nawierzchni, uzupełniana jest podbudowa oraz utwardzane są pobocza. Kwota przeznaczona w budżecie na ten cel to 110 000 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty