Środa 26 czerwca 2019
imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Inwestycje i remonty

Budowa studni głębinowej przy Domu Ludowym w Moderówce

lp.
28

Zakończyła się budowa studni głębinowej przy Domu Ludowym w Moderówce. W ramach prac wykonano m.in.:

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej w Długiem

lp.
26

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej nr G114722R w Długiem. Zakres prac obejmuje m.in. ułożenie na odcinku 170 metrów nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie poszerzenia w zwężonych miejscach, oczyszczenie rowu wraz z poprawą stanu przepustów pod dwoma zjazdami, wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy tłuczniem łamanym. Łączny koszt inwestycji to: 55 134,75 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedliczu

lp.
26

Trwa kolejna inwestycja związana z  infrastrukturą drogową w Gminie Jedlicze. Przebudowie poddany został łącznik ul. Armii Krajowej z ul. Krasińskiego. Zadanie o nazwie “Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2516/2 i 2515/1 w m. Jedlicze  I i II etap” ukończone ma zostać do 12.08.2016 roku.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Altana przy Domu Ludowym w Długiem

lp.
26

Dobiegła końca budowa altany przy Domu Ludowym w Długiem. Obiekt o wymiarach 5,50m x 4,0m i stałą sceną został osadzony na betonowych zbrojonych słupkach fundamentowych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu – prace trwają.

lp.
15

Trwają prace przy Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Przypomnijmy, że 16 czerwca 2016 r. została podpisana umowa  z Ministerstwem Zdrowia na realizację tej inwestycji. Na zadanie dotyczące stworzenia dziennych domów opieki medycznej wpłynęło z całej Polski 148 projektów i wśród wybranych do dofinansowania - na drugim miejscu znalazł się wniosek z Gminy Jedlicze.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa droga w Piotrówce

lp.
12

Zakończyła się przebudowa drogi  na działce o nr ewidencyjnym 561/7 w miejscowości Piotrówka. Długość odcinka, na którym pojawiła się nowa nawierzchnia mineralno – bitumiczna to 355 metrów.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej w Podniebylu

lp.
12

Trwają pracy przy przebudowie drogi gminnej nr G114711R w Podniebylu.
Zakres prac: Roboty ziemne polegające na oczyszczeniu przyległego do drogi rowu odwadniającego, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy...

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty