Środa 26 czerwca 2019
imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi Jaszczew-Bajdy

gru.
17

Dobiegło końca przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi nr G114657R Jaszczew – Bajdy na długości 165 metrów. Prace polegały na: wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,3 m. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 79 532,28 zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina Wojaszówka, która przekazała na ten cel kwotę 10 000 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Fundusz sołecki: zakończono remont drogi w Podniebylu

li.
25

Zakończone zostało kolejne zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Podniebyla zdecydowali, iż część środków chcą przeznaczyć na poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi prowadzącej do gruntów rolnych w kierunku przysiółka "Podlas" na długości ok. 200 m. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane. Zakres prac objął: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, ułożenie nawierzchni z tłucznia łamanego – klinca, zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym. Łączna kwota wyniosła: 8151,02 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi w Dobieszynie

li.
25

Trwają prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac obejmuje m.in.: profilowanie  i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia to 141 770,18 zł. Zakończenie prac planowane jest na 14 grudnia br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Nowe wiaty przystankowe

li.
05

W celu podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej gminy zostało zamontowanych 8 nowych wiat przystankowych: dwie w Piotrówce i w Długiem oraz po jednej w Chlebnej, Jaszczwi, Podniebylu i Potoku. Łączny koszt wraz z montażem wyniósł 29 520 zł. Nowe wiaty będą zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podróżnych oczekujących na przewóz komunikacją zbiorową.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie modernizacji systemu odwodnienia dróg w Podniebylu – etap I i II

li.
04

Zakończył się II etap modernizacji odwodnienia systemu dróg gminnych w Podniebylu. Prace były wykonywane na drodze prowadzącej w stronę Domu Ludowego. Zakres zadania obejmował m. in. wykonanie: odwodnienia poprzecznego na drodze w postaci ułożenia prefabrykowanych korytek betonowych, a także wyprofilowanie skarp na dł. 118 m. wraz z ich umocnieniem oraz remont wlotu przepustu. Koszt II etapu wyniósł 9 895,10 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Społeczna inicjatywa strażaków jednostki OSP Jaszczew

paź.
30

W ramach inicjatywy społecznej Strażacy jednostki OSP Jaszczew wykonują remont wnętrza budynku remizy. Prace te mają na celu poprawę warunków w świetlicy strażackiej, garażu, jak również w magazynku na sprzęt. Druhowie wykonują prace samodzielnie, a niezbędne materiały budowlane zostały zakupione ze środków własnych jednostki OSP Jaszczew oraz Gminy Jedlicze.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi w Moderówce

paź.
29

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce na długości 117 metrów. Jest to droga prowadząca w kierunku przepompowni. Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonaniu i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 62 131,73 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty