Piątek 20 września 2019
imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Inwestycje i remonty

Wiosenne porządki w Długiem

mrz.
24

W dniu 17.03.2016 r. od godziny 10.00 mieszkańcy Długiego i dzieci z tutejszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami w ramach akcji "Wiosenne porządki 2016" przystąpili do sprzątania naszej miejscowości. W sprzątaniu wzięło udział około 80 osób w tym ponad 40-sto osobowa grupa dzieci. Panie wykonały prace porządkowe wokół Domu Ludowego i remizy. Wykonaliśmy ponadto wiele prac związanych z usuwaniem usterek wewnątrz DL.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Remonty w placówkach oświatowych w czasie ferii zimowych

mrz.
01

Czas wypoczynku feryjnego dla dzieci został efektywnie wykorzystany w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jedlicze pod kątem wykonania prac remontowo-naprawczych oraz innych działań usprawniających ich codzienne funkcjonowanie.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Przebudowa drogi w Dobieszynie - przysiółek Pasze

gru.
21

Zakończono prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac objął m.in.: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 141 770,18 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Przebudowa drogi Jaszczew-Bajdy

gru.
17

Dobiegło końca przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi nr G114657R Jaszczew – Bajdy na długości 165 metrów. Prace polegały na: wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,3 m. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 79 532,28 zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina Wojaszówka, która przekazała na ten cel kwotę 10 000 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Fundusz sołecki: zakończono remont drogi w Podniebylu

li.
25

Zakończone zostało kolejne zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Podniebyla zdecydowali, iż część środków chcą przeznaczyć na poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi prowadzącej do gruntów rolnych w kierunku przysiółka "Podlas" na długości ok. 200 m. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane. Zakres prac objął: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, ułożenie nawierzchni z tłucznia łamanego – klinca, zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym. Łączna kwota wyniosła: 8151,02 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi w Dobieszynie

li.
25

Trwają prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac obejmuje m.in.: profilowanie  i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia to 141 770,18 zł. Zakończenie prac planowane jest na 14 grudnia br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Nowe wiaty przystankowe

li.
05

W celu podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej gminy zostało zamontowanych 8 nowych wiat przystankowych: dwie w Piotrówce i w Długiem oraz po jednej w Chlebnej, Jaszczwi, Podniebylu i Potoku. Łączny koszt wraz z montażem wyniósł 29 520 zł. Nowe wiaty będą zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podróżnych oczekujących na przewóz komunikacją zbiorową.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty