Piątek 22 listopada 2019
imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Inwestycje i remonty

Sprzątanie Moderówki

kw.
26

22 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Moderówce uczestniczyli w gminnej akcji "Wiosenne Porządki" wraz z nauczycielami porządkując pobocza dróg w całej miejscowości. Koordynatorami wiosennych porządków w Moderówce byli p. sołtys Małgorzata Zagórska i radny Rady Miejskiej Krzysztof Gałuszka. Na zakończenie akcji wszyscy uczestnicy mogli zregenerować siły zajadając pyszną kiełbaskę z grilla.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wiosenne porządki w Jedliczu

kw.
25

Uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami, Radni oraz Członkowie Zarządów Osiedli włączyli się do akcji „Wiosenne porządki 2016” przeprowadzonej na terenie Jedlicza w dniu 19 kwietnia 2016 r. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Jedliczu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Dobieszyn dba o lokalne środowisko

kw.
14

Mieszkańcy Dobieszyna znów stanęli na wysokości zadania i licznie odpowiedzieli na akcję ogłoszoną przez Gminę Jedlicze "Posprzątajmy Naszą Gminę – Wiosenne Porządki 2016". W dniu 9 kwietnia br. staraniem Sołtysa Roberta Kozioła oraz Rady Sołeckiej z Dobieszyna o godz. 10.00 przy Domu Ludowym zgromadziła się ok. 60-cio osobowa grupa wolontariuszy, którzy następnie wyruszyli w wyznaczone rejony sołectwa Dobieszyn, by napełnić dostarczone przez samorząd lokalny worki niechcianymi przedmiotami, porzuconymi w przydrożnych rowach i innych miejscach. O tym jak bardzo potrzebna była akcja niech świadczy fakt, że zebrano około 70 worków śmieci.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Wiosenne porządki w Długiem

mrz.
24

W dniu 17.03.2016 r. od godziny 10.00 mieszkańcy Długiego i dzieci z tutejszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami w ramach akcji "Wiosenne porządki 2016" przystąpili do sprzątania naszej miejscowości. W sprzątaniu wzięło udział około 80 osób w tym ponad 40-sto osobowa grupa dzieci. Panie wykonały prace porządkowe wokół Domu Ludowego i remizy. Wykonaliśmy ponadto wiele prac związanych z usuwaniem usterek wewnątrz DL.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Remonty w placówkach oświatowych w czasie ferii zimowych

mrz.
01

Czas wypoczynku feryjnego dla dzieci został efektywnie wykorzystany w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jedlicze pod kątem wykonania prac remontowo-naprawczych oraz innych działań usprawniających ich codzienne funkcjonowanie.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Przebudowa drogi w Dobieszynie - przysiółek Pasze

gru.
21

Zakończono prace przy przebudowie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w Dobieszynie w przysiółku Pasze na długości 202 metrów. Zakres prac objął m.in.: profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych oraz łamanych; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie krawężników. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy BOGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 141 770,18 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Przebudowa drogi Jaszczew-Bajdy

gru.
17

Dobiegło końca przedsięwzięcie przebudowy odcinka drogi nr G114657R Jaszczew – Bajdy na długości 165 metrów. Prace polegały na: wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, uzupełnienie poboczy o szerokości 0,3 m. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Handlowy DROGBUD. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 79 532,28 zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina Wojaszówka, która przekazała na ten cel kwotę 10 000 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty