Piątek 20 września 2019
imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Inwestycje i remonty

Zakończenie modernizacji systemu odwodnienia dróg w Podniebylu – etap I i II

li.
04

Zakończył się II etap modernizacji odwodnienia systemu dróg gminnych w Podniebylu. Prace były wykonywane na drodze prowadzącej w stronę Domu Ludowego. Zakres zadania obejmował m. in. wykonanie: odwodnienia poprzecznego na drodze w postaci ułożenia prefabrykowanych korytek betonowych, a także wyprofilowanie skarp na dł. 118 m. wraz z ich umocnieniem oraz remont wlotu przepustu. Koszt II etapu wyniósł 9 895,10 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Społeczna inicjatywa strażaków jednostki OSP Jaszczew

paź.
30

W ramach inicjatywy społecznej Strażacy jednostki OSP Jaszczew wykonują remont wnętrza budynku remizy. Prace te mają na celu poprawę warunków w świetlicy strażackiej, garażu, jak również w magazynku na sprzęt. Druhowie wykonują prace samodzielnie, a niezbędne materiały budowlane zostały zakupione ze środków własnych jednostki OSP Jaszczew oraz Gminy Jedlicze.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi w Moderówce

paź.
29

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce na długości 117 metrów. Jest to droga prowadząca w kierunku przepompowni. Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonaniu i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 62 131,73 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa budowa oświetlenia drogowego na ul. Wałowej w Jedliczu

paź.
26

Trwają prace przy budowie oświetlenia drogowego na ul. Wałowej w Jedliczu. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m. in.: montaż 10 słupów oświetleniowych i urządzeń pomiarowo-sterujących, podłączenie kabli, uruchomienie oświetlenia, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt tego zadania wynosi 42 761,72 zł. Zakończenie robót planowane jest na 24 listopada br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi w Moderówce

paź.
15

Trwają prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce na długości 117 metrów. Jest to droga prowadząca w kierunku przepompowni. Prace polegają na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonaniu i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia to 62 131,73 zł. Zakończenie prac planowane jest na 26 października br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie

paź.
15

Zakończyły się roboty w zakresie dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 mb.) Całkowity koszt zadania wyniósł 76 885,95 zł. Gmina Jedlicze pozyskała na to przedsięwzięcie dotację w wysokości 28 000 zł przyznaną przez Marszałka Województwa Podkarpa­ckiego.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarnowcu i Długiem

wrz.
16

Gmina Jedlicze przystąpiła do dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 metrów). Pierwszy etap przebudowy roz­poczęto w 2014 roku, ale środki własne i otrzymane od Marszałka Województwa nie pozwoliły na za­kończenie tej inwestycji w roku ubiegłym. W budżecie na rok 2015 przeznaczyliśmy na ten remont kwotę 76 885,95 zł. Marszałek Województwa Podkarpa­ckiego przyznał Gminie Jedlicze na 2015 rok dotację w wysokości 28 000 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty