Poniedziałek 18 listopada 2019
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Inwestycje i remonty

Trwa przebudowa drogi w Moderówce

paź.
15

Trwają prace przy przebudowie drogi wewnętrznej w Moderówce na długości 117 metrów. Jest to droga prowadząca w kierunku przepompowni. Prace polegają na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz wykonaniu i utwardzeniu poboczy. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia to 62 131,73 zł. Zakończenie prac planowane jest na 26 października br.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zakończenie przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie

paź.
15

Zakończyły się roboty w zakresie dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 mb.) Całkowity koszt zadania wyniósł 76 885,95 zł. Gmina Jedlicze pozyskała na to przedsięwzięcie dotację w wysokości 28 000 zł przyznaną przez Marszałka Województwa Podkarpa­ckiego.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Trwa remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarnowcu i Długiem

wrz.
16

Gmina Jedlicze przystąpiła do dokończenia przebudowy drogi rolniczej Żarnowiec-Długie (na odcinku 610 metrów). Pierwszy etap przebudowy roz­poczęto w 2014 roku, ale środki własne i otrzymane od Marszałka Województwa nie pozwoliły na za­kończenie tej inwestycji w roku ubiegłym. W budżecie na rok 2015 przeznaczyliśmy na ten remont kwotę 76 885,95 zł. Marszałek Województwa Podkarpa­ckiego przyznał Gminie Jedlicze na 2015 rok dotację w wysokości 28 000 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Fundusz sołecki: zrealizowano dwa zadania w Dobieszynie

wrz.
10

Zrealizowane zostały dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dobieszyn. Zakupiono kosiarkę samojezdną (traktorek) za kwotę 9 000 zł oraz sfinalizowano roboty wykończeniowe gminnego placu zabaw przy stadionie LKS „Victoria” Dobieszyn. Zadanie to obejmowało: wykonanie ścieżek, wymatowanie ścieżek i kompozycji roślinnych oraz estetyczne wykończenie poprzez pokrycie maty żwirem. Łączna kwota wyniosła 4 914 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Fundusz sołecki: zakupiono kosiarkę traktorek, kocioł CO do budynku szatni w Potoku oraz wyposażenie dla strażaków OSP

wrz.
10

Zrealizowane zostały dwa zadania w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Potok. Zgodnie z decyzją mieszkańców, środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) za kwotę 8 000 zł jak również zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania do budynku szatni na stadionie w Potoku. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 4996, 72 zł. Ponadto z funduszu sołeckiego zakupiono dla druhów OSP 9 par butów skórzanych za kwotę 2394 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Fundusz sołecki: wykonano monitoring przy Domu Ludowym w Długiem

wrz.
09

Mieszkańcy Długiego zdecydowali, iż część środków z funduszu sołeckiego przeznaczą na wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla Domu Ludowego. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane. W ramach tego zadania zamontowano 8 kamer wokół budynku wraz z rejestratorem i 10 czujników systemu alarmowego. Łączna kwota wyniosła: 11 574,30 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Wykonano klimatyzację w Domu Ludowym w Chlebnej w ramach funduszu sołeckiego

wrz.
09

Zakończone zostało kolejne zadanie w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Chlebnej zdecydowali, iż część środków chcą przeznaczyć na zakup oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym. W ramach zadania zamontowano dwa klimatyzatory ścienne oraz agregat zewnętrzny. Inwestycję tę sfinalizowano 2 września br. Łączna kwota wyniosła: 9 850,00 zł.

Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty