Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Inwestycje i remonty

Ponad 3,9 mln zł trafi do budżetu Gminy

kw.
21

W dniu 17 kwietnia Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Wniosek złożony przez Gminę Jedlicze znalazł się na wysokiej pozycji tj. 25 miejsce na 103 inwestycje gminne, które otrzymały dofinansowanie. Dzięki naszym staraniom ponad 3, 9 mln zł trafi do budżetu Gminy ze środków Funduszu. Jak już informowaliśmy, w dniu 26 marca br. (link) nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, na które odpowiedziało aż pięć firm. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych trwają przygotowania do podpisania umowy z firmą STRABAG sp. z o.o. Zgodnie z planami rozpoczęcie prac przewidywane jest na lipiec br., termin ich zakończenia to październik 2021 r. Całkowity koszt 6 472 935, 41 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Mamy osiem ofert na rozbudowę szkoły w Dobieszynie

kw.
03

Jedną z największych planowanych inwestycji infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jedlicze jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie. Projekt obejmuje 2 etapy, tj. rozbudowę o sale lekcyjne oraz rozbudowę o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. W ogłoszonym przetargu na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne” wpłynęło osiem ofert, których otwarcie nastąpiło online. Kwoty kształtowały się od 1 168 486, 47 zł  do 1 554 286, 11 zł .

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nasz projekt bezpiecznych przejść dla pieszych zarekomendowany do MSWiA

mrz.
30

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez Gminę Jedlicze do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze” został wybrany przez Wojewódzki Zespół ds. programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka nalata 2018-2020 i zarekomendowany do dalszego procedowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posted By redaktor czytaj dalej

Kolejny krok do budowy mostu

mrz.
27

Wspólna inicjatywa połączenia Gminy Jedlicze i Gminy Tarnowiec mostem na rzece Jasiołka jest coraz bliższa realizacji. W dniu wczorajszym o godzinie 11:00 odbyło się otwarcie ofert przetargowych. Na ogłoszony 27 lutego br. przetarg odpowiedziało aż pięć firm.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
13

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dotyczącymi poprawy nawierzchni dróg i informacjami przekazanymi w pisemnych odpowiedziach o planowanym rozpoczęciu przeglądu pozimowego stanu gminnych dróg w miesiącu marcu, uprzejmie informuję, iż z uwagi na ogłoszony z dniem wczorajszym zamiar wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego ogólny przegląd dróg zostanie zrealizowany w terminie późniejszym.

Jednocześnie wykonywane są najpilniejsze prace w zakresie poprawy warunków technicznych dróg o nawierzchniach nieulepszonych oraz bitumicznych. Pracownicy Urzędu Gminy w Jedliczu prowadzą bieżący monitoring ich stanu. Potrzeby remontowe będą zrealizowane stosownie do rozmiaru szkód, pilności napraw i możliwości budżetowych. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rozbudowa remizy OSP w Dobieszynie

lt.
10

Jednym z priorytetów Gminy Jedlicze jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Mając na uwadze niezwykle istotną rolę jaką pełnią jednostki OSP, przeprowadzono szereg inwestycji w infrastrukturę oraz zakup nowych samochodów i sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie gminy.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Przebudowa budynku zabytkowej oficyny

lt.
04

W dniu 31 stycznia 2020 r. zakończyły się prace nad przebudową budynku zabytkowej oficyny w Jaszczwi. Jest to kolejny etap rewitalizacji Dworu Stojowskich. Zakres wykonywanych prac rozpoczętych w kwietniu 2019 r. obejmował remont dachu, drewnianego stropu nad parterem, schodów wewnętrznych oraz podbicie ław fundamentowych.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty