Środa 26 czerwca 2019
imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi wewnętrznej w Potoku

lp.
18

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr. ewid. 594/1 w miejscowości Potok. Zakres prac objął poprawę stanu odcinka (poprzez jego przebudowę) na długości blisko 300 m. Wykonane prace polegały m.in. na: zebraniu wierzchniej warstwy nawierzchni, stabilizacji gruntu cementem, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno – bitumicznej, wyrównanie i utwardzenia obustronnie poboczy.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Parking przy Szkole Podstawowej w Moderówce

lp.
10

Przy szkole Podstawowej w Moderówce powstał nowy parking dla samochodów. Prace polegające m.in. na ułożeniu kostki betonowej, krawężników oraz wykonaniu studzienek kanalizacyjnych zakończone zostały końcem czerwca. Koszt inwestycji to 67.910,37 zł brutto. Wykonawcą była firma Łukasz Brański MAX-BRUK z Długiego.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Wierzbowej

lp.
03

Realizowana jest budowa oświetlenia na ulicy Wierzbowej w miejscowości Jedlicze. Łącznie zostanie zainstalowanych 19 punktów oświetleniowych typu LED. Wykonawcą jest firma Instal-Projekt z Cergowej.

Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Budowa chodnika na ulicy Kolejowej

lp.
03

Trwa budowa chodnika o długości blisko 300 metrów. Zakres prac obejmuje: prace rozbiórkowe starego chodnika, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie nowych krawężników i obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Za realizację zadania odpowiada firma Stan – Bruk z Krosna.

Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Nowy chodnik przy ulicy Kurkowskiego

cz.
26

Mieszkańcy Gminy Jedlicze mogą korzystać z nowego chodnika, który powstał przy ulicy Kurkowskiego w Jedliczu-Męcince. Chodnik wykonany z kostki brukowej ma długość blisko 600 metrów. Wykonawcą robót była firma Stan-Bruk S.C.

Zakres prac objął m.in.: wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie kostki brukowej oraz zabudowanie rowu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wyremontowano skrzyżowanie w miejscowości Podniebyle

cz.
26

Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka o długości 120 m drogi gminnej o nr ew. G114 709 R w miejscowości Podniebyle wraz z modernizacją skrzyżowania z drogami bocznymi. Zakres robót obejmował w szczególności: wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej, poprawę odwodnienia, ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Przebudowa drogi w Potoku

cz.
14

Realizowana jest inwestycja przy przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr. ewid. 594/1 w Potoku. Zakres prac na  odcinka o długości 300 metrów obejmie m.in.

- stabilizację gruntu
- wykonanie warstwy profilowej z kruszyw łamanych
- wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej
- wyrównania i utwardzenie poboczy

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty