Niedziela 27 września 2020
imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Inwestycje i remonty

Nowe ogrzewanie Domu Ludowego w Moderówce

maj
11

Gmina Jedlicze realizuje zadanie pn: Wykonanie centralnego ogrzewania w pomieszczeniach DL Moderówka. Zakres prac prowadzonych w budynku Domy Ludowego w Moderówce obejmie m.in.: wykonanie instalacji c.o., podłączenie nowej instalacji, przeprowadzenie próby szczelności, dobór urządzeń wraz z armaturą regulującą. Nowa instalacja zostanie wykonana dla 4 pomieszczeń. W sumie zamontowanych zostanie 5 grzejników. W budżecie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na powyższe zadanie przewidziano kwotę 7 200 zł brutto.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania szkoły w Podniebylu

maj
05

Gmina Jedlicze realizuje inwestycję polegającą na kompleksowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Podniebylu. W ramach prac prowadzonych przez Zakład PRUH Monter, stare ogrzewanie gazowe zostanie zastąpione instalacją centralnego ogrzewania, zamontowany zostanie nowy kocioł kondensacyjny oraz 18 grzejników.Dzięki inwestycji zwiększy się efektywność energetyczna budynku. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec br. Koszt inwestycji to: 64 690,54 zł.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Remiza dla OSP w Dobieszynie zgodnie z planem

kw.
28

Trwają prace, przy przebudowie i rozbudowie budynku OSP w miejscowości Dobieszyn. Wykonawcą robót jest firma NIGRA sp. z o.o. z siedzibą ul. Podleśna 37, 01-673 Warszawa. Roboty polegają na dobudowaniu nowej części do istniejącego budynku, w której będzie się znajdował dodatkowy boks garażowy na większy samochód bojowy. Wykonane zostaną również chodniki i plac wg projektu zagospodarowania terenu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji w Jedliczu

kw.
28

Gmina Jedlicze realizuje kolejną inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej. Warta 47, 601 zł umowa dotyczy budowy sieci odcinka kanalizacji przy ulicy Łukasiewicza w Jedliczu. Nowa sieć o długości 172 metrów pozwoli na skanalizowanie domów jednorodzinnych w centrum Jedlicza. Termin zakończenia prac zgodnie z umową to 15 czerwca br. Wykonawcą jest firma: Usługi Transportowo-Sprzętowe Leszek Doktor z Jasła.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej

kw.
27

Trwają prace związane z naprawą dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie Gminy Jedlicze. Prowadzone prace  mając na celu poprawę stanu technicznego sieci dróg gminnych. W pierwszej kolejności uzupełniane są ubytki masą mineralno-bitumiczną, następnie w miarę możliwości poprawione zostaną pęknięcia za pomocą emulsji i grysów. Prace wykonywane są z zachowaniem płynności ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa użytkowników. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Umowny termin zakończenia prac to koniec maja br. Przewidywana kwota realizacji zadania nie przekroczy 100 tyś zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Prace remontowe na placu zabaw w Żarnowcu

kw.
22

Rozpoczęliśmy znaczące prace remontowe na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu. Zniszczona i zużyta stara nawierzchnia z płyt zostanie zdemontowana i zastąpiona nową nawierzchnią bezpieczną wykonywaną w technologii wylewanej. W ramach prac również częściowo zostanie zmodernizowana istniejąca podbudowa pod wykonanie nowej nawierzchni. Wykonawcą robót jest firma MASTERS RUBBER. Koszt inwestycji to 46 465, 71 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 16 czerwca 2020 r.

Posted By redaktor czytaj dalej

Ponad 3,9 mln zł trafi do budżetu Gminy

kw.
21

W dniu 17 kwietnia Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Wniosek złożony przez Gminę Jedlicze znalazł się na wysokiej pozycji tj. 25 miejsce na 103 inwestycje gminne, które otrzymały dofinansowanie. Dzięki naszym staraniom ponad 3, 9 mln zł trafi do budżetu Gminy ze środków Funduszu. Jak już informowaliśmy, w dniu 26 marca br. (link) nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, na które odpowiedziało aż pięć firm. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych trwają przygotowania do podpisania umowy z firmą STRABAG sp. z o.o. Zgodnie z planami rozpoczęcie prac przewidywane jest na lipiec br., termin ich zakończenia to październik 2021 r. Całkowity koszt 6 472 935, 41 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty