Sobota 11 lipca 2020
imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Inwestycje i remonty

Modernizacja przepompowni

gru.
02

Trwa wymiana dwóch przepompowni ścieków („Górki” oraz „Pasze”) obsługujących miejscowość Dobieszyn. Modernizacja wynika z korozji zbiornika oraz zużycia pomp i infrastruktury towarzyszącej. Są one elementami najstarszej części infrastruktury kanalizacyjnej, która wymaga sukcesywnej wymiany i modernizacji ze względu na zużycie wynikające z długoletniej eksploatacji. Dodatkowo w ramach prac usunięto zadrzewienia oraz wybudowano zjazd i drogę dojazdową do przepompowni „Pasze”. Wartość zadania to 330 045, 15 zł. Wykonawcą jest firma KUBAPOL z Dobieszyna.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont drogi w miejscowości Podniebyle

li.
28

W miejscowości Podniebyle wykonane zostały prace polegające na poprawie stanu odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 792/2, 790/3, 778. W ramach prowadzonych prac na długości 477 metrów wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości 3 metrów. Kwota remontu to 35 202, 60 zł. Zadanie było realizowane przez Gminę Jedlicze przy współfinansowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce w 50%.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

li.
28

W trosce o naszych uczniów, Gmina Jedlicze zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedliczu” o powierzchni 140 m2 oraz 175 m2. Wykonane prace przyczynią się do poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa bawiących się dzieci.

Zakres robót objął m.in.: demontaż starych płyt, częściowe usunięcie starej warstwy i podbudowy oraz wykonanie nowej, ułożenie nawierzchni  bezpiecznej wylewanej.

Wykonawcą była firma UNI-ARCZ Sp. z o.o. Łączny koszt modernizacji dwóch placów zabaw to 126 410, 53 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Potok

li.
22

Gmina Jedlicze realizuje zadanie pod nazwą „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Potok". Wybudowane zostanie blisko 670 metrów sieci wodociągowej wyposażonej w zasuwy odcinające oraz hydrant podziemny. Zakończenie prac planowane jest na 15 grudnia br. Po oddaniu sieci wodociągowej do użytkowania okoliczni mieszkańcy będą mieli możliwość włączenia się do nowo wybudowanego wodociągu. Realizacja zadania umożliwi włączenie się do sieci wodociągowej kilkunastu budynków jednorodzinnych. Wykonawcą prac jest firma "Kubapol" z Dobieszyna. Koszt budowy to 109 605, 30 zł. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Chlebna

li.
22

Dobiegły końca prace przy modernizacji boiska sportowego w miejscowości Chlebna. W ramach zadania zamontowane zostały dwa boksy dla zawodników oraz zakupiono dwie wolnostojące bramki treningowe. Wykonano również ogrodzenie na brakującym odcinku. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Jedlicze przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 20 452, 40 zł. Kwota dofinansowania to 10 000 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Miejsce do aktywnego wypoczynku

li.
15

W dniu 08 listopada 2019 roku w Jedliczu zostało oddane do użytku mieszkańców, specjalne miejsce do aktywnego wypoczynku w Dolinie Jasiołki. Projekt pn. „Czas na odpoczynek – Naturalnie!” został w całości sfinansowany w ramach programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” prowadzonego przez sieć sklepów Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Aby takie miejsce mogło powstać trzeba było przejść przez trzy etapy. W pierwszym etapie Grupa nieformalna „Jętka” pod patronatem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie złożyła wniosek, który podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Wniosek przeszedł pozytywnie oceny i został wyłoniony przez Komisję Grantową jako jeden z trzech najlepszych w regionie.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Otwarta Strefa Aktywności w Piotrówce

li.
12

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 000 zł pozyskanemu przez Gminę Jedlicze z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 w miejscowości Piotrówka powstaje ogólnodostępna, bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna, która będzie służyć jako miejsce aktywności fizycznej dla mieszkańców w różnym wieku.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty