Wtorek 28 stycznia 2020
imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Inwestycje i remonty

Nowa alejka na cmentarzu w Potoku

paź.
25

Gmina Jedlicze zrealizowała zadanie pn. „Położenie nawierzchni z kostki brukowej na głównej alejce cmentarza w Potoku”. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscu istniejącej alejki o długość 122 metrów. 


W ramach prac wykonano m.in.: 
- podbudowę z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego, 
- ułożenie betonowych obrzeży i cieków odwadniających, 
- nawierzchnię z kostki betonowej. 

Koszt zadania: 110 000 zł. Wykonawcą była firma: FHU S-TRANS.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończono prace przy ulicy Rejtana w Jedliczu

wrz.
21

Zakończono prace przy ulicy Rejtana w Jedliczu, jednej z największych inwestycji drogowych Gminy Jedlicze. Zakres prac na odcinku blisko 870 metrów objął: poprawę systemu odwodnienia, poprawę stanu istniejącego chodnika, ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej (od skrzyżowania z ul. Tokarskich do skrzyżowania z ul. Trzecieskiego). Dodatkowo dla poprawy bezpieczeństwa powstaje nowy chodnik, budowany po drugiej stronie drogi.

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” na lata 2016 – 2019  Gmina Jedlicze uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 798 715, 00 zł, co stanowi niemal 50% kosztów.

Kwota inwestycji to 1 630 318, 26 zł.

Wykonawcą prac byłt Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi wewnętrznej w Moderówce

wrz.
19

Mieszkańcy Moderówki mogą korzystać z nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej, położonej na drodze zlokalizowanej na dz. o nr ew. 403. Zakres prac na odcinku 635 metrów obejmował m.in.:

- zebranie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni i pobocza,
- stabilizację gruntu,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie obustronne poboczy,
- profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.

Celem inwestycji była poprawa złego stanu nawierzchni drogi oraz poprawa jej odwodnienia. Koszt inwestycji  397 391,02 zł. Wykonawcą była firma BOG-BUD z Rymanowa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

wrz.
13

Tradycyjnie jak co roku okres wakacji to intensywny czas remontów i odnawiania szkół. W okresie wakacyjnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze wykonano szereg prac remontowych i konserwacyjnych. 

W Szkole Podstawowej w Długiem wykonano demontaż wykładziny podłogowej na korytarzu (I piętro) i położono nową wykładzinę, pomalowano sufit, ściany i lamperie na korytarzach na parterze i na I piętrze, zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobieszynie

wrz.
11

Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszyn”. Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszyn dzielnica Pasze. W ramach zadania zostanie wybudowany kolektor DN200 mm o długości 265 m, rurociąg tłoczny  DN63 mm o dł. 58 m, lokalna pompownia ścieków wraz z przyłączem elektrycznym i zjazdem z drogi gminnej. Wykonawcą jest firma Kubapol z Dobieszyna. Inwestycja ma zostać zakończona do dnia 30 września 2018 r. Całkowity koszt to 159 350,68 zł. Wykonywany odcinek sieci kanalizacyjnej docelowo umożliwi podpięcie czternastu budynków.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Otwarcie targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu

wrz.
05

W Gminie Jedlicze do użytku oddano kolejną dużą inwestycję, która posłuży wszystkim naszym mieszkańcom. Z nowoczesnego  placu targowego, zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza będą mogli korzystać sprzedawcy, rolnicy, przedsiębiorcy oraz twórcy ludowi. Jednym z zadań inwestycji będzie promocja lokalnych produktów. Jedlickie targowisko to ponad 2 tys. m² utwardzonego placu. Powierzchnia handlowa wynosi 768 m², z czego duża jej część znajduje się pod dachem. Obiekt posiada drogę wewnętrzną oraz zaplecze socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo poszerzona została droga wjazdowa i wybudowano przy niej nowy chodnik oraz parking.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Kolejna nowoczesna pracownia językowa powstała w Szkole Podstawowej w Jedliczu

wrz.
04

Wraz z nowym rokiem szkolnym Szkoła Podstawowa w Jedliczu może pochwalić się kolejną nowoczesną pracownią językową, która ufundowana została przez Radę Rodziców oraz Państwo Danutę i Tadeusza Sanockich właścicieli firmy „Splast”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Dyrektor Szkoły Podstawowej – Jolanta Smarzowska, Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej Beata Świątek, Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej Edyta Styś, Danuta Sanocka, Przewodniczący Rady Rodziców - Piotr Waśko oraz II Zastępca Przewodniczącego Wioletta Godlewska – Jerzyk. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty