Sobota 11 lipca 2020
imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi w miejscowości Potok

paź.
16

W miejscowości Potok wykonane zostały prace polegające na poprawie stanu odcinka drogi wewnętrznej (poprzez jej przebudowę) na odcinku blisko 130 metrów. Zakres prac da drodze prowadzącej do połączenia z drogą krajową nr 28 polegał m.in. na: zebraniu starej nawierzchni, stabilizacji gruntu, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy.

Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD”.
Koszt inwestycji  to  119 944,74 zł.    

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w miejscowości Chlebna

wrz.
17

W miejscowości Chlebna realizowana jest inwestycja polegająca na przebudowa drogi wewnętrznej. Zakres prac na długości blisko 238 metrów obejmuje m.in.: ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm, poprawę odwodnienia drogi,  utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji to 80 509,65 zł. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów z Krosna.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa wiata przy boisku sportowym w Jedliczu

wrz.
04

Przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w Jedliczu wykonano wiatę, która poprawi komfort korzystania z obiektu sportowego. Drewniana konstrukcja o wymiarach 2,6 m x 4,96 m i wysokości 2,8 m będzie pełniła funkcję szatni, a w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych schronienia. Koszt inwestycji to 12 000 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Bezpieczniejsza droga do Szkoły Podstawowej w Długiem

sie.
28

Gmina Jedlicze zakończyła inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze do szkoły na dz. o nr ewid. 103/4 w m. Długie”. Zainstalowanych zostało 5 energooszczędnych lamp typu LED. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa, w szczególności najmłodszych, którzy korzystają z drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Długiem. Koszt inwestycji to 26 000 zł. Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Potok

sie.
28

W Potoku powstało nowoczesne oświetlenie typu LED. Na drodze gminnej (łączącej drogi powiatowe) powstało 10 punktów oświetlenia drogowego. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Jedlicze ma na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miejscowości. Wykonawcą zadania była firma Instal Projekt z Cergowej. Wartość inwestycji to 69 835, 12 zł. Zakres prac objął m.in.: roboty geodezyjne, roboty ziemne, ułożenie kabli, wykonanie wykopów liniowych oraz odwiertów, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wspólna inwestycja Gminy Jedlicze i Powiatu Krośnieńskiego

sie.
01

Powiat Krośnieński oraz Gmina Jedlicze realizuje inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew - Jedlicze w miejscowości Jaszczew i Jedlicze. Wartość inwestycji łączącej Jedlicze oraz Jaszczew z drogą krajową nr 28 wynosi 1 743 961,51 zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych, przy wsparciu Gminy Jedlicze w kwocie 348 792 zł. Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedlicze dla Powiatu Krośnieńskiego w dniu 23 lipca br. oficjalnie podpisali Starosta Krośnieński Jan Pelczar i Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Chlebnej

lp.
29

Kolejną inwestycją służącą poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jedlicze, która została sfinalizowana w ostatnim czasie, jest budowa oświetlenia w miejscowości Chlebna. Przy drodze gminnej na długości blisko 350 metrów zainstalowanych zostało 7 słupów z nowoczesnym i energooszczędnym oświetleniem ulicznym. Inwestycję zrealizowała firma Instal Projekt, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w kwocie 46 014, 40 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty