Poniedziałek 27 maja 2019
imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Inwestycje i remonty

Remont sali lekcyjnej w SP Dobieszyn

st.
26

Ze środków Funduszu Sołeckiego Dobieszyna przeprowadzony został remont sali lekcyjnej dla najmłodszych dzieci szkoły.

Zakres prac objął m.in. obniżenie sufitu płytami gipsowo-kartonowymi, wymianę zniszczonej podłogi parkietowej, remont ścian. Dla maluchów zakupiono nowy dywan oraz kolorowe meble. Koszt remontu wyniósł 11 556, 27 zł. Większość prac została wykonana przez konserwatorów ZEASiP. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Porębach

st.
23

Dobiegła końca realizacja zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej G114711R w Porębach”. W ramach prowadzonych prac zainstalowanych zostało 10 punktów oświetlenia drogowego.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 40 175,68 zł. Wykonawcą była firma „EL-KROM” z Potoka.

 

 

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Wyremontowano drogę w Porębach

st.
18

Zakończono prace polegające na poprawie stanu technicznego drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Poręby. Długość odcinka, na której położono nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną to 360 metrów.

Zakres prac objął m.in.: zebranie wierzchniej warstwy, wykonanie stabilizacji, ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzenie  poboczy, oczyszczenie rowu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

st.
10

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ew. 2147 w Jedliczu (boczna do ulicy Wierzbowej).

Zakres prac na odcinku o długości 155 metrów objął m.in.:

- zebranie górnej warstwy nawierzchni,
- stabilizację istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Piotrówce

st.
02

Końcem grudnia nastąpił odbiór nowego oświetlenia w Piotrówce. Zainstalowanych zostało 5 opraw oraz 4 słupy, które oświetlą odcinek  drogi wynoszący blisko 200 metrów.  Koszt inwestycji wraz z projektem to 35 996,05 zł. Wykonawcą była firma: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz z siedzibą w Świerzowej Polskiej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa nawierzchnia drogi w Żarnowcu

gru.
18

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ewid. 823 i 841 w miejscowości Żarnowiec. Prace na odcinku o długości 152 m i szerokości 3 m objęły m.in. stabilizację cementem istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno–bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy, wykonanie przyczółków betonowych. Wartość inwestycji: 80 975,48 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu

li.
24

Prowadzone są prace przy II etapie przebudowy zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu wraz z remontem ogrodzenia. Zakończony Etap I polegał m.in. na robotach ziemnych, wykonaniu instalacji ssawnej oraz wieńca żelbetowego. 

Etap II 
- Konstrukcja płyty skośnej zbiornika, 
- Pomost stalowy,
- Ogrodzenie,
- Płytka odbojowa.

Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 39 000 zł. Wartość inwestycji to 85 053 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na grudzień br. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty