Sobota 17 listopada 2018
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Inwestycje i remonty

Odwodnienie Domu Ludowego w Podniebylu

W Domu Ludowym w Podniebylu wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, ułożono drenaż opaskowy i wykonano betonowy chodnik wokół budynku oraz schody wejściowe. Inwestycja ta ma zabezpieczyć ściany przed wilgocią.

Łącznik Łukasiewicza - Rejtana

Wyremontowano ul. Bohaterów Westerplatte - łącznik Łukasiewicza-Rejtana w Jedliczu. Utwardzono tu 300-metrowy odcinek drogi. Ułożona została warstwa nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni 3,8 m. Utwardzono również pobocze do szerokości drogi 4,40 m.

Remont Ulicy Trzecieskiego

Na odcinku ulicy Trzecieskiego łączącego ul. Łukasiewicza z ul. Rejtana została położona nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Prace objęły również wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych.

Remont Drogi z Poręb do Długiego

Na 260 metrach drogi z Poręb do Długiego została ułożona nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Oczyszczono także rowy, zlokalizowane wzdłuż tej drogi na dł. ponad 500 m., a także utwardzono pobocza.

Remont Dróg w Potoku

Wyremontowano ponad 700 metrów dróg w miejscowości Potok. Całość prac kosztowała ponad 278 tys. zł. Remont został przeprowadzony dzięki pozyskaniu przez gminę Jedlicze środków z promesy powodziowej.

Budowa Ulicy 3-go Maja

W lipcu br. zakończyły się prace przy budowie ul. 3-go Maja (boczna) w Jedliczu. Koszt przedsięwzięcia to prawie 200 tys. zł. Nowa droga ma blisko 200 m długości i od 5,5 m do 8 m szerokości. Została utwardzona mineralno-bitumiczną mieszanką asfaltową. Ułożono także krawężniki.

Remont schodów w Domu Ludowym Jedlicze-Borek

Odnowiono schody prowadzące do świetlicy w Domu Ludowym w Jedliczu dz. Borek. Prace objęły także pomalowanie barierki oraz odnowienie części elewacji od strony schodów.

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty