Czwartek 23 maja 2019
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Inwestycje i remonty

Remont Ulicy Trzecieskiego

Na odcinku ulicy Trzecieskiego łączącego ul. Łukasiewicza z ul. Rejtana została położona nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Prace objęły również wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych.

Remont Drogi z Poręb do Długiego

Na 260 metrach drogi z Poręb do Długiego została ułożona nowa nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Oczyszczono także rowy, zlokalizowane wzdłuż tej drogi na dł. ponad 500 m., a także utwardzono pobocza.

Remont Dróg w Potoku

Wyremontowano ponad 700 metrów dróg w miejscowości Potok. Całość prac kosztowała ponad 278 tys. zł. Remont został przeprowadzony dzięki pozyskaniu przez gminę Jedlicze środków z promesy powodziowej.

Budowa Ulicy 3-go Maja

W lipcu br. zakończyły się prace przy budowie ul. 3-go Maja (boczna) w Jedliczu. Koszt przedsięwzięcia to prawie 200 tys. zł. Nowa droga ma blisko 200 m długości i od 5,5 m do 8 m szerokości. Została utwardzona mineralno-bitumiczną mieszanką asfaltową. Ułożono także krawężniki.

Remont schodów w Domu Ludowym Jedlicze-Borek

Odnowiono schody prowadzące do świetlicy w Domu Ludowym w Jedliczu dz. Borek. Prace objęły także pomalowanie barierki oraz odnowienie części elewacji od strony schodów.

Remont szatni w Potoku

Szatnia przy boisku sportowym w Potoku zyskała nową szatę. Remont polegał na odświeżeniu koloru elewacji. Odmalowano ławeczki i bramki na boisku. Prace wykonali pracownicy robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych zatrudnieni przez Urząd Gminy w Jedliczu przy pomocy sołtysa wsi Potok oraz członków LKS Potok.

Utwardzanie alejek na cmentarzu w Jedliczu

Pod koniec czerwca br. oddano do użytku nowe alejki. To kolejne udogodnienie dla odwiedzających cmentarz jedlicki. Ziemiste do tej pory alejki, utwardzono oraz wyłożono masą mineralno-bitumiczną i obłożono betonowymi obrzeżami.

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty