Piątek 20 września 2019
imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Inwestycje i remonty

Remont Dróg w Potoku

Wyremontowano ponad 700 metrów dróg w miejscowości Potok. Całość prac kosztowała ponad 278 tys. zł. Remont został przeprowadzony dzięki pozyskaniu przez gminę Jedlicze środków z promesy powodziowej.

Budowa Ulicy 3-go Maja

W lipcu br. zakończyły się prace przy budowie ul. 3-go Maja (boczna) w Jedliczu. Koszt przedsięwzięcia to prawie 200 tys. zł. Nowa droga ma blisko 200 m długości i od 5,5 m do 8 m szerokości. Została utwardzona mineralno-bitumiczną mieszanką asfaltową. Ułożono także krawężniki.

Remont schodów w Domu Ludowym Jedlicze-Borek

Odnowiono schody prowadzące do świetlicy w Domu Ludowym w Jedliczu dz. Borek. Prace objęły także pomalowanie barierki oraz odnowienie części elewacji od strony schodów.

Remont szatni w Potoku

Szatnia przy boisku sportowym w Potoku zyskała nową szatę. Remont polegał na odświeżeniu koloru elewacji. Odmalowano ławeczki i bramki na boisku. Prace wykonali pracownicy robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych zatrudnieni przez Urząd Gminy w Jedliczu przy pomocy sołtysa wsi Potok oraz członków LKS Potok.

Utwardzanie alejek na cmentarzu w Jedliczu

Pod koniec czerwca br. oddano do użytku nowe alejki. To kolejne udogodnienie dla odwiedzających cmentarz jedlicki. Ziemiste do tej pory alejki, utwardzono oraz wyłożono masą mineralno-bitumiczną i obłożono betonowymi obrzeżami.

Oświetlenie ulicy Głowackiego

Pod koniec czerwca 2008 roku zakończono budowę oświetlenia drogi gminnej na odcinku ul. Głowackiego w Jedliczu i Żarnowiec oraz drogi do kładki na rzece Jasiołce. W kwietniu 2009 r.  zaś zakończono II i III etap budowy.

Żwirowanie dróg gminnych

Jak co roku po zimie Gmina Jedlicze przeprowadziła żwirowanie dróg. Żwirowanie miało na celu uzupełnienie żwirem lub łamanym kamieniem ubytków w nawierzchni dróg żwirowych na terenie Gminy. Prace odbywały się w każdej z miejscowości na drogach wskazanych przez sołtysów.

Prace w 2009 r. kosztowały ok. 120 tys. zł.

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty