Sobota 11 lipca 2020
imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Inwestycje i remonty

Więcej światła w Moderówce

lp.
17

Zakończyliśmy inwestycję pn. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej P1846R w m. Moderówka-Etap I”. Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania została przygotowana dzięki staraniom ówczesnego radnego Krzysztofa Gałuszki. Wybudowane zostało energooszczędne oświetlenie, które będzie służyło poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej (od drogi krajowej nr 28 w kierunku Chrząstówki). Łącznie zainstalowanych zostało 8 lamp. Koszt inwestycji to 51 661, 17 zł  Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.

Posted By redaktor czytaj dalej

Parking przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

lp.
05

Po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęły się prace na parkingu przy Szkole Podstawowej w Jedliczu. Realizacja zadania pn.: „Budowa parkingu dz. nr ew.1226/5 i 1226/6 Jedlicze ul. Stawiarskich” pozwoli na utworzenie 36 miejsc parkingowych (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych).

W zakres zadania wchodzą w szczególności:

- prace rozbiórkowe,
- prace ziemne, 
- roboty związane z wykonaniem odwodnienia,
- ułożenie krawężników oraz  obrzeży drogowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Betleja

lp.
02

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Betleja. Realizowany jest obecnie I etap obejmujący:

- wykonanie rurociągu tłocznego o długości 235 metrów oraz rurociągu grawitacyjnego o długości 378 metrów,
- wykonanie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym,
- wykonanie trzynastu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Ø 425 mm. oraz dwóch studzienek kanalizacyjnych Ø 1000 mm (połączeniowa i rozprężna).

Wykonawcą jest firma Usługi Transportowo Sprzętowe Leszek Doktor. Całkowity koszt to 244 744, 92 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec lipca br.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła

cz.
25

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.2019 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz powietrznych i gruntowych pomp ciepła na terenie Gmin Jedlicze i Dukla". W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty na realizację zadania w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, cztery oferty na realizację zadania w zakresie dostawy i montażu kotłów na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła i dwie oferty  na realizację zadania w zakresie dostawy i montażu gruntowych pomp ciepła. Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jedliczu pod adresem: https://jedlicze.bip.gov.pl/publiccontracts/view/17970. Obecnie trwa procedura uzupełniania dokumentów przez oferentów oraz ocena ofert zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. O wynikach postępowania będziemy informować na bieżąco.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa budynku Domu Ludowego Jedlicze-Borek

maj
29

Zakończone zostały prace przy przebudowie Domu Ludowego w Jedliczu – Borek. Inwestycja  pozwoli zaspokoić potrzeby społeczne mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług. Przebudowa była współfinansowana ze środków UE w ramach poddziałania „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 158 930, 00zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Awaria infrastruktury podziemnej na ul. 1000-lecia

maj
23

W związku z awarią infrastruktury podziemnej na ul. 1000-lecia w Jedliczu, która miała miejsce w kwietniu br. zostały podjęte bezzwłoczne działania przez JPGKiM celem jej usunięcia. Konieczne było rozebranie fragmentu chodnika, aby precyzyjnie określić przyczynę i miejsca uszkodzenia. Stwierdzono, iż kolektor burzowy wykonany z rur kamionkowych stanowiących odwodnienie drogi gminnej jest w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Ze względu na konieczność zabezpieczenia konstrukcji chodnika wykonano tymczasowe sączki wyprowadzające wodę burzową na jezdnię. Mając na uwadze potrzebę wymiany odcinka przedmiotowego kolektora niezbędne będzie rozebranie chodnika na długości ponad 130 metrów. Szacowany koszt naprawy to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dalsze prace zostaną podjęte w możliwie najszybszym terminie. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na miesiąc czerwiec br.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

W Porębach powstał plac sportowo-rekreacyjny

lt.
26

Stowarzyszenie Porębianie pozyskało dotację z Unii Europejskiej, dzięki której możliwe było utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Porębach. Zainstalowanych zostało łącznie 5 przyrządów do ćwiczeń, które będą służyć mieszkańcom w dbaniu o utrzymanie świetnej kondycji fizycznej. Całkowita wartość inwestycji to 24 946, 61 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 24 946, 00 zł. Zamontowane zostały następujące urządzenia rekreacyjne: Biegacz + stepper, Orbitrek, Rower, Wioślarz, Wahadło. Duży wkład i wielkie podziękowania kierujemy dla Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik oraz pracowników Urzędu za pomoc przy przygotowaniu dokumentacji. Dziękujemy! – mówią przedstawiciele stowarzyszenia.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty