Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Inwestycje i remonty

Przebudowa drogi w Jaszczwi

li.
22

Dobiegły końca prace przy zadaniu o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1331 w m Jaszczew”. Zakres robót na odcinku 175 metrów objął m.in.: stabilizację podbudowy, ułożenie warstwy z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 103 732,05 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Porębach

li.
16

Trwają prace polegające na poprawie stanu technicznego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 327 i 326 w Porębach. Długość remontowanego odcinka to blisko 360 metrów.

Zakres prac obejmuje m.in.: zebranie wierzchniej warstwy, wykonanie stabilizacji, ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej, utwardzenia obustronnie poboczy, oczyszczenie rowu z namułu oraz wykonanie niezbędnych prac ziemnych pod ułożenie rur PCV.

Koszt inwestycji: 219 917,36 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie w Jaszczwi

li.
16

Zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jaszczew w rejonie dz. nr ewid. 722 i 730/1”. Łącznie zainstalowano 27 słupów oświetleniowych.

Koszt inwestycji to: 103 993,86 zł.

Roboty objęły w szczególności: wykonanie wykopów liniowych, ułożenie kabli, montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowo – sterujących.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończono budowę ścieżki rowerowej

li.
07

Zakończono budowę ciągu pieszo rowerowego przy ul. Brzozowej (dotyczy odcinka blisko 400 metrów będącego w zarządzie Gminy Jedlicze, tj. od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Armii Krajowej).

Zakres zadania obejmował m.in.:
- rozebranie starej nawierzchni istniejącego chodnika,
- prace ziemne polegające na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ułożenie poboczy z kruszyw naturalnych i łamanych,
- ułożenie obrzeży,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt inwestycji to: 199 927,75 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi rolniczej w Jaszczwi

paź.
27

Trwają prace przy przebudowie drogi rolniczej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 796/4 w Jaszczwi. Zakres robót na odcinku blisko 567 metrów obejmuje m.in.:

- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 185 m,
- utwardzenie poboczy tłuczniem łamanym,
- ułożenie na odcinku 52 metrów nawierzchni z tłucznia łamanego,
- oczyszczenie rowów.

Wartość zadania: 107 384 zł. Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie 37 000 zł. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa nawierzchnia drogi w Chlebnej

paź.
24

Zakończono prace przy poprawie stanu nawierzchni drogi wewnętrznej o nr ewid. 519 w Chlebnej. Na odcinku blisko 127 metrów ułożono nową nawierzchnię mineralno – bitumiczną oraz wykonano utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji: 39 986,07 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont drogi w Moderówce

paź.
02

Trwają prace przy remoncie drogi gminnej nr G 114655R w miejscowości Moderówka.  Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 478 160,00 zł.

Gmina Jedlicze na realizację inwestycji uzyskała 50% dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, co stanowi kwotę 239 080,00 zł. Jest to największe w tym roku zadanie z zakresu infrastruktury drogowej.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty