Środa 26 czerwca 2019
imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Inwestycje i remonty

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

sie.
09

Okres wakacyjny to tradycyjnie czas remontów w placówkach oświatowych na terenie gminy. W ramach prac remontowych wykonano:

ZSP Żarnowiec
Remont korytarza na I piętrze - usunięto stare powłoki malarskie, przeszpachlowano sufit i ściany, trwają prace malarskie.
Remont toalety na I piętrze - wyburzone zostały stare kabiny, skuto stare płytki, usunięto stare powłoki malarskie, wymieniono drzwi, obecnie trwają prace tynkarskie.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe nawierzchnie dróg

sie.
08

Zakończono prace przy przebudowie ulicy Stokrotki oraz drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Nowa nawierzchnia na ulicy Stokrotki w Jedliczu. Długość wyremontowanego odcinka wyniósł 176 metrów. 

 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa garażu dla OSP Poręby

sie.
08

Trwa budowa budynku garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach – etap I . Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:

- robót ziemnych,
- fundamentów,
- ściany parteru,
- ściany poddasza,
- dachu,
- stolarki i ślusarki,
- instalacji elektrycznej i odgromowej.

Planowany koszt etapu I inwestycji to 157 152, 70 zł brutto. Zakończenie prac etapu I przewidziane jest na koniec września br. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedliczu; dokumentacja dla Długiego

lp.
21

Rozpoczęły się już prace przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łukasiewicza w Jedliczu. Zakres prowadzonych robót obejmuje wykonanie sieci na odcinku blisko 400 metrów. Zakończenie zaplanowano na wrzesień bieżącego roku. 

Całkowity koszt zadania wyniesie: 41 358,26 zł brutto.

Podpisana została również umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie. Okres przeznaczony na przygotowanie dokumentacji to dwanaście miesięcy.

Całkowity koszt zadania wyniesie: 77 490,00 zł brutto.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Przebudowa drogi w Moderówce

lp.
14

Nie zwalniają tempa prace przy przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Przysiółku Czekaj w Moderówce. Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Jedlicze, która ma służyć poprawie infrastruktury drogowej. Prace na 175 metrowym odcinku obejmą m.in.

- zebranie górnej warstwy istniejącej nawierzchni, 
- stabilizację cementem istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Wartość inwestycji: 87 632, 58 zł. Wykonawcą jest firma Bogbud z Rymanowa.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont ulicy Stokrotki

lp.
12

Trwają prace polegające na poprawie stanu nawierzchni ulicy Stokrotki w Jedliczu. Zakres robót obejmie m.in:
- podniesienie korytek betonowych,
- wzmocnienie podłoża na poszerzeniu poprzez wymianę podbudowy,
- montaż studzienki odpływowej wraz z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacji burzowej,
- regulację pionową włazów kanałowych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wzmocnienie poboczy.

Długość odcinka remontowanego przez firmę Bogbud z Rymanowa wyniesie 176 metrów. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia. Wartość inwestycji: 59 961, 27 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

lp.
12

Trwa przebudowa drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1346/2 w Jedliczu. Zakres prac na odcinku 56 metrów obejmie m.in:
- stabilizację istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy tłuczniem łamanym
- roboty ziemne - umocnienie pobocza i humusowanie.

Wartość inwestycji: 44 876,70 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty