Wtorek 28 stycznia 2020
imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Inwestycje i remonty

Wyremontowano drogę w Porębach

st.
18

Zakończono prace polegające na poprawie stanu technicznego drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Poręby. Długość odcinka, na której położono nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną to 360 metrów.

Zakres prac objął m.in.: zebranie wierzchniej warstwy, wykonanie stabilizacji, ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, utwardzenie  poboczy, oczyszczenie rowu.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jedliczu

st.
10

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ew. 2147 w Jedliczu (boczna do ulicy Wierzbowej).

Zakres prac na odcinku o długości 155 metrów objął m.in.:

- zebranie górnej warstwy nawierzchni,
- stabilizację istniejącej podbudowy,
- ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
- wyrównanie i utwardzenie obustronnie poboczy.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Piotrówce

st.
02

Końcem grudnia nastąpił odbiór nowego oświetlenia w Piotrówce. Zainstalowanych zostało 5 opraw oraz 4 słupy, które oświetlą odcinek  drogi wynoszący blisko 200 metrów.  Koszt inwestycji wraz z projektem to 35 996,05 zł. Wykonawcą była firma: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz z siedzibą w Świerzowej Polskiej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowa nawierzchnia drogi w Żarnowcu

gru.
18

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ewid. 823 i 841 w miejscowości Żarnowiec. Prace na odcinku o długości 152 m i szerokości 3 m objęły m.in. stabilizację cementem istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno–bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy, wykonanie przyczółków betonowych. Wartość inwestycji: 80 975,48 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu

li.
24

Prowadzone są prace przy II etapie przebudowy zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu wraz z remontem ogrodzenia. Zakończony Etap I polegał m.in. na robotach ziemnych, wykonaniu instalacji ssawnej oraz wieńca żelbetowego. 

Etap II 
- Konstrukcja płyty skośnej zbiornika, 
- Pomost stalowy,
- Ogrodzenie,
- Płytka odbojowa.

Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 39 000 zł. Wartość inwestycji to 85 053 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na grudzień br. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Rynek

li.
24

Trwa realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicze, ul. Sienkiewicza oraz ul. Rynek”. Zadanie obejmuje budowę trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 212 metrów. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa grudnia br. Koszt inwestycji to: 110 985 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej w Jedliczu

li.
22

Dobiegają końca prace polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Armii Krajowej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie kolektora DN200 mm o długości 125 m, kolektora DN160 mm o długości 103 m oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym DN75 o długości 116 m.
Wartość zadania 110 577 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty