Wtorek 14 lipca 2020
imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Rok 2008

REMONT MOSTU W PIOTRÓWCE

W grudniu 2008 roku zakończono remont przepustu w Piotrówce.

REMONT DROGI W DOBIESZYNIE

W listopadzie 2008 roku zakończył się remont drogi w Dobieszynie od p. Klatki w stronę drogi powiatowej. Prace obejmowały budowę przepustu oraz roboty ziemne dla rowów przydrożnych. Położona została podbudowa z kruszyw: naturalnych, łamanych oraz mieszanek mineralno-bitumicznych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 77 tysięcy złotych.

OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE

Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Długie. Roboty zakończyły się w połowie listopada 2008 roku. W ramach prac przeprowadzono roboty ziemne i elektryczne. Ustawiono cztery słupy oświetleniowe. Koszt inwestycji przekroczył niewiele ponad 28 tysięcy złotych. Prace przeprowadziła Firma Handlowo-Usługowo-Wytwórcza "ELBUD -2" z Gorlic.

REMONT DRÓG ROLNYCH W JASZCZWI I CHLEBNEJ

Od sierpnia do listopada 2008 roku trwały prace przy remoncie dróg dojazdowych do pól w Chlebnej i Jaszczwi. Dwie drogi rolnicze na odcinku 950 metrów zostały utwardzone za pomocą kruszywa naturalnego i łamanego. Przebudowano 13 mb przepustów i zjazdów do pól. Udrożniono rowy przydrożne i odpływy na długości 30 metrów,

BUDYNEK HYDROFORNII W POTOKU

Pod koniec października 2008 roku rozpoczęto kolejny etap budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Jedlicze i Potok. Realizacja tego etapu zapewniła dostawę wody pitnej do 26 gospodarstw. W ramach w/w inwestycji wybudowano budynek hydroforni w Potoku. Jest on częścią składową zaprojektowanej sieci wodociągowej.

C.O. NA BORKU

W październiku 2008 roku została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Jedliczu dz. Borek. W zakres prac wchodziła instalacja pieca gazowego dwufunkcyjnego, który zastąpił stare piecyki gazowe oraz montaż grzejników na sali i w pomieszczeniach gospodarczych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 22.324,94 zł.

BUDOWA KANALIZACJI W ŻARNOWCU

Od 1 sierpnia do 23 września 2008 roku trwał kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu. Roboty obejmowały wykonanie ciągu kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 388 m oraz 13 sztuk studzienek kanalizacyjnych. Łącznie podłączono do kanalizacji sanitarnej 13 gospodarstw. Koszt inwestycji wyniósł 103 700,00 zł.

Strony

Subskrybuj RSS - Rok 2008