Wtorek 22 maja 2018
imieniny: Emila, Neleny, Romy

wybory parlamentarne 2011

Informacja

paź.
08

Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. rozpoczynają  pracę o godz. 5:30.

Natomiast lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7:00 do godz. 21:00.  źródło

Posted By redaktor czytaj dalej

Zarządzenie

wrz.
19

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – PDF
 

Posted By redaktor czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E

wrz.
19

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 158, poz. 942 z późn. zm.) zawiadamia się, że spis wyborców sporządzony na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP znajduje się w Urzędzie Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 (pokój nr 10) i jest udostępniany wyborcom na pisemny wniosek - od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Posted By redaktor czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E

wrz.
14

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamia się, że do dnia 4 października 2011r. wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy Jedlicze lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców Gminy Jedlicze sporządzonym na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - w Urzędzie Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 (pokój nr 10) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Posted By redaktor czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E

wrz.
14

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamia się, że wyborcy niepełnosprawni Gminy Jedlicze mogą zostać wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w obwodach głosowania: Nr 3 (Jedlicze – Męcinka), Nr 6 (Potok), Nr 12 (Jedlicze – Centrum II), których lokale zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej do dnia 25 września 2011r. w Urzędzie Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6 (pokój nr 10) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Krośnie

wrz.
13

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Krośnie informuje zainteresowanych wyborców, że informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzona w alfabecie Braille’a dostępna jest na żądanie po zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z informacją ustnie, pisemnie lub faxem na nr (13) 43-236-71.

Posted By redaktor czytaj dalej

I N F O R M A C J A

wrz.
13

Do dnia 29 września 2011 r. uprawnieni wyborcy niepełnosprawni i wyborcy powyżej 75 lat mogą składać do burmistrza wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Warunki i procedurę dotyczącą sporządzania i wydawania pełnomocnictwa określają przepisy art. 54-57 Kodeksu wyborczego oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 936). Wzory dokumentów można pobrać ze strony www.pkw.gov.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy Jedlicze w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 – 15.00.

Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - wybory parlamentarne 2011