Sobota 23 marca 2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Kolektory Słoneczne

Aktualizacja 2 września 2014 r.

TRWA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Do dnia dzisiejszego zostało zamontowane 10 kompletnych instalacji solarnych na budynkach prywatnych w Gminie Jedlicze z tzw. listy startowej. Montaż odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem. Mieszkańcy, u których zamontowano solary wyrażają zadowolenie z montażu, a wszelkie ewentualne rozbieżności usuwane są przez wykonawcę na bieżąco.

Równolegle trwają wizyty projektantów, którzy indywidualnie umawiają się z mieszkańcami na dogodny dla nich termin zaprojektowania instalacji.

Wedłu umowy z wykonawcą montaż wszystkich instalacji potrwa do końca 2015 roku. Harmonogram montażu, oraz informacje dostępne są w Biurze Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jedlicze - pani Magdalena Kiełbasa i Krzysztof Mrozek, pokój nr 20, tel. 13 44 847 16.

 

INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE PROJEKTU

li.
28

 

Dotyczy Projektu pn.:
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 

Informacja o bieżącym stanie projektu. 

  

 


25 lipca 2013 r.

W dniach od 3 do 8 lipca br. zostały przeprowadzone przez przedstawicieli inżyniera kontraktu wizyty mające na celu stwierdzenie, czy u mieszkańców istnieją warunki techniczne umożliwiające montaż zestawów solarnych. Była to pierwsza wizyta u mieszkańców w ramach wdrażania projektu. Kolejna wizyta przeprowadzana będzie przez przedstawicieli wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Dopiero wykonawca będzie projektował u mieszkańców instajację - jej szczegółowe parametry i przebieg.

Według aktualnego harmonogramu wyłonienie wykonawcy może nastąpić na przełomie roku 2013/2014.


 23 kwietnia 2013 r

Zakończył się okres podpisywania umów z mieszkańcami. Do dnia dzisiejszego zostało podpisanych 288 umów z mieszkańcami, którzy otrzymają 75 % dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych na swoich budynkach.

Niewykorzystany limit 351 wniosków do dofinansowania jakim Gmina Jedlicze dysponowała, został decyzją Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przeniesiony dla Gmin, w których została złożona wieksza ilość wniosków.

Dla Gminy Jedlicze utrzymano limit 300 wniosków do dofinansowania, więc istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do programu i otrzymanie dofinansowania dla 12 wnioskodawców.
ZAPRASZAMY !!!

 

 


12 marca 2013 rok

WAŻNA INFORMACJA

Do 5 kwietnia 2013 r. został przedłużony termin podpisywania umów na solary. Poza tym istnieje jeszcze możliwość składania wniosków. 

Zapraszamy do pokoju nr 8 - I pietro w Urzędzie Gminy w Jedliczu tel. 13 44 847 16


3 stycznia 2013 roku

W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Wdrażającą projektu do dofinansowania trwają prace związane z wyłonieniem Inżyniera Kontraktu, zatwierdzeniem wzoru umowy z mieszkańcami i opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na wyłonienie firmy montującej urządzenia. Powstała specjalna strona internetowa www.solary.wisloka.pl , na której na bieżąco mogą Państwo również śledzić proces wdrażania i realizacji Projektu.

Ważna informacja:
Zwiększony limit przyznany Gminie Jedlicze stwarza możliwość dofinansowania jeszcze kilku projektów na terenie gminy. Zapraszamy więc mieszkańców do składania wniosków o udział w projekcie. Druk wniosku dostępny jest tutaj lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze w pokoju nr 8.

UWAGA
W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez różne firmy kolektorów słonecznych w ramach prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", informujemy, że Związek oraz Gminy uczestniczące w Projekcje nie upoważnili żadnej z firm do kontaktów z mieszkańcami w sprawie montażu kolektorów słonecznych oraz pobierania na ten cel jakichkolwiek środków finansowych.
 


Jasło, 5 październik 2012 roku

„Zadanie jest trudne, ale damy radę”
Relacja z konferencji inaugurującej realizację Projektu

Ponad 4 tysiące gospodarstw domowych, ponad 100 obiektów użyteczności publicznej i prawie 83 miliony złotych. Dzięki stronie Szwajcarskiej wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii w naszym regionie zdecydowanie się zwiększy. W sali konferencyjnej Karpackiej Troi odbyła się konferencja podsumowująca polsko-szwajcarską współpracę przy realizacji projektu dotyczącego instalacji wykorzystujących energię słoneczną. Konferencja zainaugurowała realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele strony szwajcarskiej, ministerstwa, instytucji zajmujących się energetyką odnawialną oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Projekt zakłada instalację kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej, 4266 domach i 4 obiektach sportowych. Całkowity koszt projektu to 82,8 mln złotych, z czego 75% Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał od strony szwajcarskiej.

Nad projektem pracuje grupa osób pod przewodnictwem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W I kwartale 2013 roku rozpocznie się montowanie kolektorów i potrwa do końca roku 2015.
- Zadanie jest duże, trudne, ale myślę, że przy takiej grupie osób, która się tym zajmuje damy radę – podkreślił Andrzej Czernecki, Przewodniczący ZGDW i burmistrz Jasła. Instalacje po okresie rozliczenia projektu zostaną na własność przekazane mieszkańcom.

Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez wykonawcę, wyłonionego przez ZGDW w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową. - Odbyliśmy długie dyskusje z przedstawicielami ministerstwa, zdajemy sobie sprawę, że my bierzemy pod uwagę kryteria jakościowe, nie do końca cena będzie warunkować wykonawcę projektu – powiedział Dominique Favre, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W Polsce 98% energii czerpiemy z węgla, który kiedyś się wyczerpie, gaz musimy kupować  i drogo za niego płacić. - Najlepszą alternatywą jest energia odnawialna. Jest ważne żeby można tą energię produkować w sposób tani– dodał M.Kasprzyk z Ministerstwa Gospodarki.
Jak zapewniał Mieczysław Kasprzak z Ministerstwa Gospodarki w roku 2013 wchodzi prawo regulujące rynek energii odnawialnej. - Przy odpowiednim wsparciu, inwestowaniu w dobre urządzenia to się zwraca. Idziemy w kilka kierunków: te branże, które dobrze się rozwijają będą mieć mniejsze wsparcie. Chcemy spowodować, by energia była produkowana w taki sposób, aby każdy mógł u siebie włączyć się w jej produkowanie poprzez instalacje wiatraczka obok domu, albo panel solarów – podkreślił Kasprzak.
- Mamy świetne doświadczenie, które należy przenosić na grunt polski. Ten program może być punktem początkowym – zaznaczył prof. Dr Franz Baumgartner, ZHAW Zurych University of Applied Sciences.
 


6 czerwca 2012 roku

SĄ PIENIĄDZE NA SOLARY !

23 maja br. Rząd Szwajcarski podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Decyzja ta jest wynikiem pozytywnej oceny Kompletnej Propozycji Projektu, obejmującej m. in. studium wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno – użytkowy, audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną. Wartość Projektu opiewa na 82,8 mln zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wynosi równowartość 62,1 mln zł, co stanowi 75% kosztów Projektu.
1 czerwca br. została podpisana przez Rząd Szwajcarii (reprezentowany przez Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Umowa ws. Projektu.
W miesiącu czerwcu br. zostanie podpisana Umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki). 
Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę, wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową (SIWZ). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na III i IV kwartał 2012 r. W chwili obecnej żaden Wykonawca nie jest uprawniony do oferowania instalacji kolektorów słonecznych w ramach niniejszego Projektu.
Po wielu miesiącach starań wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki udało nam się pozyskać tak potężne środki finansowe. Jest to pierwszy projekt, który daje możliwość uzyskania konkretnej bezpośredniej pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy – Zbigniew Sanocki Burmistrz Gminy Jedlicze.

 


 

19 kwietnia 2012 roku

 

Informujemy, że w chwili obecnej Kompletna Propozycja Projektu (KPP) oceniana jest przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce, czyli ostatnią już Instytucję oceniającą na szczeblu krajowym.

W dniu 29.03.2012 r. odbyło się spotkanie w Ambasadzie Szwajcarii z udziałem przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w celu omówienia szczegółowych kwestii dotyczących Projektu.

Podpisanie umowy w sprawie Realizacji Projektu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie spodziewane jest w ciągu najbliższych tygodni. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawców kontraktu.

Jak wynika z powyższych informacji procedury wdrażania Projektu realizowane są zgodnie z przyjętymi terminami. Nie ma żadnych opóźnień w stosunku do założeń prezentowanych podczas spotkań z mieszkańcami.

Wszystkie bieżące informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Gminy w zakładce Kolektory Słoneczne dla mieszkańców Gminy Jedlicze.

O szczegółach wdrażania Projektu w naszej Gminie poinformujemy Państwa indywidualnie.

 

 


21 grudzień, 2011 r.

W związku z zamknięciem terminu składania wniosków i wyliczeniem poziomu zainteresowania projektem, zostały ostatecznie ustalone limity dla poszczególnych Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Dla Gminy Jedlicze został podniesiony limit wniosków kwalifikujących się do wzięcia udziału w projekcie o 60, więc dofinansowanych zostanie 390 instalacji na budynkach prywatnych a nie 330, jak ustalone było wstępnie.

 


 28 listopad, 2011 r.

W wyniku naboru wniosków od mieszkańców Gminy Jedlicze, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy złożono ponad 400 wniosków.

W chwili obecnej trwa opracowywanie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP), w tym studium wykonalności, w ramach dofinansowania udzielonego przez Szwajcarię z Funduszu na Przygotowanie Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Opracowywany jest projekt umowy porozumienia pomiędzy Związkiem, a Gminami Partnerskimi, określającej zasady współpracy, która po podpisaniu przez wszystkie strony stanowić będzie niezbędny załącznik do KPP.

Według harmonogramu prac, sporządzona dokumentacja KPP będzie podlegać ocenie przez Instytucje wdrażające Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, tj. Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii.
Po zatwierdzeniu KPP, Związek będzie ubiegać się o globalne dofinansowanie dla całego projektu. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu Projektu ze strony szwajcarskiej spodziewana jest w II połowie 2012 roku.

 

                                          
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Kolektory Słoneczne