Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Jedlicze wraz z Gminą Tarnowiec realizuje wieloletnie zadanie inwestycyjne ze środków Państwowego Funduszu Celowego zwanego Funduszem Dróg Samorządowych.

Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu”.

Kwota dofinansowania: zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi nie więcej niż 3 900 273,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 6 545 480,41 zł.

Okres realizacji inwestycji: Lipiec 2020 – Październik 2021.

Zadanie wieloletnie będzie realizowane w dwóch etapach:

I etap do dnia 30 listopada 2020r.
II etap do dnia 31 października 2021r.

Celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy Gminą Jedlicze a sąsiadującą Gminą Tarnowiec, poprzez połączenie ruchu samochodowego na istniejącej sieci drogowej gmin, oraz podniesienie standardu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W efekcie powstanie obiekt mostowy o całkowitej długości 78.84 m, w tym po stronie Gminy Jedlicze długość mostu wyniesie 55.33 m, po stronie Gminy Tarnowiec 23.51 m.