Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Gmina Jedlicze uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej G114706R w m. Podniebyle w km 0+007 – 0+144” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Kwota dofinansowania: 93 423,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 116 779,28 zł.

Realizacja zadania ma na celu usunięcie skutków powodzi opadowej, która wystąpiła w czerwcu 2020 r. oraz zwiększenie bezpieczeństwa, warunków poruszania się na tym odcinku drogi.

Na remont złożyły się prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, ułożenie dwóch warstw asfaltowych i wzmocnienie pobocza na odcinku 137 m.

 

 

 

 

 

 

Słownik: