Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Matematyczne sukcesy Mateusza Fałata

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.
Galileusz

Miło nam poinformować, że Mateusz Fałat - uczeń klasy 8b SP w Jedliczu zakwalifikował się do zawodów trzeciego stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Z kolei, tytuł finalisty daje uprawnienia przysługujące laureatowi konkursu przedmiotowego. Poprzez same tylko zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym - jedynym konkursie matematycznym, dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Trójstopniowe zawody rozpoczęły się 1 września 2020r. Mateusz z sukcesem przeszedł część testową, w której pytania składały się z trzech niezależnych stwierdzeń, a zadaniem uczestnika było określenie ich prawdziwości. Dodatkowym utrudnieniem była możliwość, że wśród stwierdzeń mogły znaleźć się także wszystkie prawdziwe lub fałszywe. Uczeń rozwiązał także wszystkie zadania w części korespondencyjnej, co dało mu przepustkę do kolejnego etapu zawodów.

Zawody drugiego stopnia odbyły się 23 stycznia 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Podczas 3-godzinnych zmagań uczniowie mieli do wykonania 5 zadań otwartych, w których ocenie poddawany jest przedstawiony tok rozumowania, a więc umiejętność zapisania przejrzystego ciągu uzasadnionych wniosków prowadzących do ostatecznej konkluzji. Dyrekcja LO, w ramach nagrody po tym etapie zawodów, przygotowała uczestnikom zaproszenie na dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz Warsztaty Olimpijskie, z którego Mateusz bez wahania skorzystał.

Warto zauważyć, że do pierwszej, testowej części przystąpiło ponad 8000 uczestników z całego kraju, spośród których w kolejnych etapach wyłoniono 212 uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego. To wielki sukces Mateusza, który począwszy od klasy 4, spędził wiele godzin na wytężonej pracy pod kierunkiem swojej nauczycielki matematyki Pani Dagmary Słabniak. Każdego roku odnosi liczne sukcesy w dziedzinie matematyki, co bardzo motywuje go do podejmowania kolejnych działań. Należy przypomnieć, że Mateusz jest już Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, więc ma zapewniony wstęp do wybranej szkoły ponadpodstawowej z pominięciem zawiłości procesu rekrutacyjnego, a mimo to nie przestaje pracować nad własnym rozwojem, stawiając przed sobą nowe, trudne zadania. W procesie kształcenia wykazuje się samodzielnością oraz inicjatywnością, co potwierdza fakt, że konkursowe przedsięwzięcie OMJ wybrał dla siebie sam na tegoroczne wyzwanie.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i życzymy powodzenia w finale!

SP Jedlicze