Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Odsłonięcie tablicy w 150. rocznicę powstania styczniowego

Rok 2013 to rok szczególny. Mija właśnie 150. rocznica powstania styczniowego, wydarzenia ważnego w historii Polski. Z tej okazji na terenie gminy odsłonięte zostały tablice upamiętniające naszych rodzimych powstańców. Pierwszą tablicę odsłonięto w Żarnowcu w Szkole Ludowej, gdzie uczczono pamięć Stanisława Biechońskiego. Druga tablica upamiętniająca postać Edmunda Łozińskiego zawisła na murach szkoły w Potoku. W czwartek 21 listopada 2013 r. kilkadziesiąt osób, wśród nich samorządowcy, dyrektorzy szkół gminnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele oświaty, nauczyciele, rodzice i uczniowie spotkali się by uczcić pamięć powstańca styczniowego, patrioty i człowieka dobrego serca.

To osoba wyjątkowa, wielki patriota jak podkreślił w swej wypowiedzi prałat Franciszek Brzyski. Zanim nastąpiła ta wyjątkowa zarówno dla szkoły jak i miejscowości Potok uroczystość, została ona poprzedzona m.in. wycieczką „Śladami Edmunda Łozińskiego”. Młodzież zapoznała się z życiem swojego przyszłego patrona. Do wydarzenia jakim było odsłonięcie tablicy przyczyniło się wiele osób, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Bobrzanie", któremu przygrywała kapela. Następnie uczniowie szkoły w Potoku zaprezentowali spektakl poprzedzony filmami poświęconymi powstaniu listopadowemu i styczniowemu. Historyczne kostiumy, pieśni patriotyczne i żywa muzyka wprowadziły uczestników w podniosły nastrój.

Jedna z uczennic potockiej szkoły wcieliła się w postać Marii, córki Edmunda Łozińskiego i w ten sposób przybliżyła postać właściciela Potoka w latach 1879-1904.

Zanim odsłonięto tablicę pamiątkową, prałat Franciszek Brzyski odczytał treści ceremoniału kościelnego, przyjętego na tę okoliczność.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ku czci powstańca styczniowego Edmunda Łozińskiego, dokonała jego prawnuczka Barbara Łozińska - Babik oraz Zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Piotr Rostek.

Drugą część spotkania zdominowały prelekcje wygłoszone przez zaproszonych prelegentów. Pan Zdzisław Łopatkiewicz przedstawił postać powstańca styczniowego Wojciecha Komorowskiego - właściciela Żarnowca.

Pan Marian Hubert Terlecki wygłosił referat o powstaniu styczniowym na terenach ziemi krośnieńskiej i gminy Jedlicze.

Młodzież szkolna wystąpiła w programie wokalno – recytatorskim, zakończonym wykonaniem pieśni patriotycznej na akordeonie.


Tablica pamiątkowa na szkole w Potoku będzie przypominała uczniom, mieszkańcom o historii, o przodkach, którzy przelali krew za wolność Ojczyzny. Będzie czymś namacalnym dla przyszłych pokoleń, żywą lekcją historii Polski i wsi Potok.

 Fotorelacja

Słownik: