Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

  • Zgłoszenia bezdomnych psów lub rannych zwierząt należy dokonać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 10) lub telefonicznie pod nr tel. 13 44 847 13 (w godzinach pracy Urzędu) lub pod nr telefon czynnym całodobowo - 881 951 612. Zgłoszenia można także dokonać na Komisariacie Policji w Jedliczu lub telefonicznie  pod nr telefonu 13 43 52 007 lub 997.
  • Zgłoszenia padłych zwierząt –  należy dokonać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 10)  lub telefonicznie pod nr tel. 13 44 847 13 (w godzinach pracy Urzędu) lub pod nr telefon czynnym całodobowo - 881 951 612. Zgłoszenia można także dokonać na Komisariacie Policji w Jedliczu lub telefonicznie pod nr telefonu 13 43 52 007 lub 997.
  • Zgłoszenia padłych zwierząt dzikich (sarny, lisy, dziki) w pasie drogowym należy zgłosić zarządcy drogi:
  • w przypadku dróg gminnych zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Jedliczu w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 10) lub telefonicznie pod nr tel. 13 44 847 13 (w godzinach pracy Urzędu) lub pod nr telefon czynnym całodobowo  - 881 951 612.
  • w przypadku dróg powiatowych zgłoszenia należy dokonać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krośnie pod nr telefonu 13 43-75-797 lub 13 43-75-796 ( w godzinach pracy Urzędu) lub pod nr tel. 604 457 339, 692 409 598.
  • w przypadku drogi krajowej zgłoszenia należy dokonać w GDDKiA – Rejon Krosno pod nr telefonu 13 432-34-84 lub pod nr tel. 606 257 008.