Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Wydanie decyzji środowiskowej dla RAF-EKOLOGII

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27 maja 2021 r.

Treść zawiadomienia - PDF

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 września 2020 r.

Treść obwieszczenia - PDF


Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6 lipca 2020 r.

Treść informacji - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 31 marca 2020 r.

Treść informacji - PDF


Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20 lutego 2020 r.

Treść informacji - PDF


Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29 stycznia 2020 r.

Treść informacji - PDF


Obwieszczenie z dnia 31 października 2019 r.

Treść obwieszczenia - PDF


Obwieszczenie  z dnia 22 października 2019 r. 

Treść obwieszczenia - PDF


Postanowienie z dnia 9 października 2019 r. 

Treść postanowienia - PDF


Decyzja z dnia 20 września 2019 r.

Treść decyzji - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28 czerwca 2019 r.

Treść obwieszczenia - PDF 

Załącznik - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 7 czerwca 2019 r.

Treść obwieszczenia - PDF

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 4 czerwca 2019 r.

Treść obwieszczenia - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 maja 2019 r.

Treść obwieszczenia - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 22 maja 2019 r. 

Treść obwieszczenia - PDF

Załącznik - PDF

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2019 

Treść obwieszczenia - PDF


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie

Treść obwieszczenia - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznyego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami".

Treść obwieszczenia - PDF


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania  odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8
Rysunek nr 9
Rysunek nr 10
Rysunek nr 11
Rysunek nr 12
Rysunek nr 13
Rysunek nr 14
Rysunek nr 15
Uzupełnienie raportu RDOŚ
Uzupełnienie raportu PPIS
Postanowienie RDOŚ
Opinia PPIS
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Sprostowanie 


Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”


Protokół z rozprawy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

 

Słownik: